Vragen?

Vragen en antwoorden

Kunt u zelf het archief raadplegen?

Het VRT-archief is in de eerste plaats een productiearchief voor programmamakers. Het beeldarchief en het audioarchief van de VRT zijn in de regel niet toegankelijk voor het publiek. Uitzonderlijk staan we onder bepaalde voorwaarden de toegang tot de archieven toe voor universiteitsstudenten. Daarvoor is het noodzakelijk een aanvraag te doen met briefhoofd van de universiteit via beeldarchief@vrt.be t.a.v. Ann Taverniers.

Het documentenarchief met betrekking tot programmagegevens is toegankelijk voor het publiek. Het is wel noodzakelijk een afspraak te maken met de documentenbeheerders  via documentarchief@vrt.be.

Studenten krijgen onder bepaalde voorwaarden ook toegang tot beleidsdocumenten. Het is noodzakelijk dat ze die officieel aanvragen met briefhoofd van de universiteit.  

Voor scholen van het leerplichtonderwijs is er in samenwerking met VIAA een onderwijsplatform (beta). Leerkrachten kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief op testbeeld.viaa.be om op de  hoogte te blijven. Registreren voor een toekomstig account voor dit onderwijsplatform kan op testbeeld.viaa.be/veldtesten.