Eén en tvbrussel slaan handen in elkaar

Onder de sterren: unieke samenwerking in Brussel

In het najaar hebben Eén en tvbrussel extra aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. In het programma Onder de sterren brengt Julien Vrebos arm en rijk samen in ZaZou, een gelegenheidsrestaurant waarin stedelingen en thuislozen zij aan zij een hapje kunnen eten.

Om de maaltijden te bereiden slaan vijf Brusselse chefs en hun personeel de handen in elkaar met thuislozen. Onder de sterren, vanaf vrijdag 12 november op tvbrussel en vanaf zaterdag 25 december op Eén.

In Onder de sterren brengt Julien Vrebos het verhaal van een groep mensen die vijf dagen lang een gelegenheidsrestaurant openen in Brussel. Vijf Brusselse chefs, hun personeel en thuislozen bereiden er zij aan zij een lekkere maaltijd voor een gemengd publiek van thuislozen en andere restaurantgangers. Julien Vrebos maakte er twee programma’s over, die worden uitgezonden op tvbrussel en Eén. Hij legt uit wat het opzet is van Onder de sterren:


Onder de sterren


JULIEN VREBOS: “Onder de sterren ... ligt ZaZou, een restaurant waar de helft van de plaatsen voorbehouden wordt aan thuislozen die er gastronomisch kunnen eten voor 1 euro. De andere vijftig procent wordt ingenomen door stedelingen die de normale prijs betalen. ‘Thuisloos’ staat hier voor mensen die het moeilijk hebben. ‘Stedelingen’ voor wij allemaal die het goed hebben.
Het restaurant is slechts de katalysator voor een veel breder verhaal, Onder de sterren.

In onze samenleving is alles opgedeeld in hokjes. Dat beïnvloedt niet alleen onze leefpatronen, maar ook ons denken. Vaak is het de oorzaak voor heel wat scheve situaties op menselijk vlak. Wij kennen elkaar niet, en onbekend is onbemind. Een cliché zo groot als een wolkenkrabber, en toch is hij verre van groot genoeg om alle thuislozen in onder te brengen. Onder de sterren zal het armoedeprobleem niet oplossen, maar aantonen dat men heel wat vermag als men de handen in elkaar slaat, boven de maatschappelijke klassen heen.


Het gaat hier niet om fundraising, waar we in een paternalistisch elan de sukkelaars te hulp snellen, maar om een project waar wel degelijk op gelijke voet wordt samengewerkt, als ondernemers onder elkaar. En wie als thuisloze wil overleven, moet inderdaad ondernemend zijn. Het gevoel niet uitgesloten te worden, is de eerste doelstelling van Onder de sterren.Unieke samenwerking Eén en tvbrussel

 

Onder de sterren wordt een samenwerking tussen Eén en tvbrussel.

Voor tvbrussel worden zes filmpjes gemaakt die focussen op de making-of van het restaurant ZaZou. Zij worden vanaf 12 november, in de weken voor het opengaan van het restaurant, uitgezonden op tvbrussel en Eén.

Voor Eén worden er drie afleveringen van dertig minuten gemaakt, die vanaf 25 december worden uitgezonden op Eén. Daarin wordt gefocust op het reilen en zeilen in het restaurant en op de langere levensverhalen van een aantal actoren, zoals Manu en Paula.

Belangrijk is dat dat alles nooit verteld wordt op een sensationele miserietoon. De geportretteerden blijven in alle omstandigheden hun fierheid bewaren. Een grappige knipoog is nooit ver weg. Vlaanderen zal kunnen zien dat Brussel niet het rovershol is waarvoor het versleten wordt, maar een Babel waar solidariteit geen ijdel begrip is.
 Het restaurant


Het restaurant ZaZou wordt tijdelijk opgericht. Vijf dagen lang zal men er van 11.30 uur tot 15.00 uur terechtkunnen voor een maaltijd. Het restaurant ontstaat uit een samenwerking tussen thuislozen en stedelingen.

Vijf Brusselse chefs

Vijf Brusselse chefs en hun personeel staan samen met thuislozen in voor de samenstelling en uitwerking van het menu. Ze zijn daar volledig vrij in, al wordt het meestal wel een driegangenmenu waarbij er de keuze is tussen vis en vlees. Iedere chef neemt één dag voor zijn rekening in ZaZou.
De chefs die meedoen, roeren normaal in de potten in restaurants Den Henri, La Marée, The Switch, La Cantina en Le Grain de Sel, en hebben elk een zeer uiteenlopende kookstijl. Het gaat om drie mannelijke en twee vrouwelijke chefs. De prijs van het menu is gelijk aan de tarieven die zij hanteren in hun restaurant, alleen betalen de thuislozen 1 euro en de andere bezoekers de volledige prijs.
Als er wijn wordt besteld, worden de restaurantgangers uitgenodigd om die te delen met de thuislozen.

Bij Ons

Alle netto-opbrengsten gaan naar de vereniging Bij Ons-Chez Nous vzw, een inloopcentrum voor thuislozen.
De exploitatie van het restaurant gebeurt op vrijwillige basis. Thuislozen werken er in alles samen met stedelingen, maar worden wel vergoed voor hun werk.