Uitzendingen op groot scherm. Hoe moet dat?

Wie uitzendingen van de VRT wil vertonen op groot scherm, heeft hiervoor de toestemming van de openbare omroep nodig. Daarnaast heeft u ook ook de toestemming nodig van de andere rechthebbenden, nl. de organisator/eigenaar van het evenement en bij de beheersvennootschappen van auteurs en platenproducenten (Sabam, Simim). 

Auteursrechten

Organisaties die een uitzending willen vertonen op een groot scherm, hebben ook de toestemming nodig van de andere rechthebbenden, nl. de organisator/eigenaar van de sportwedstrijd en voor eventuele muziek verwerkt in de uitzenduiting, de beheersvennootschappen van auteurs en platenproducenten (Sabam, Simim).
Meer informatie omtrent de procedure bij Sabam 

Rechten van de eigenaar FIFA

Voor de wedstrijden van het WK voetbal 2018 in Rusland kunt u terecht op de (Engelstalige) website van de FIFA.

Algemene voorwaarden gebruik VRT-signaal

De VRT kan uw aanvraag voor een uitzending op een groot scherm van de voetbalwedstrijden van het WK voetbal in Rusland enkel goedkeuren op voorwaarde dat u:

  • de toestemming verkrijgt van de organisator FIFA en u zich strikt houdt aan de voorwaarden van FIFA. U vindt deze informatie op de site van FIFA. 
  • onze live-uitzending van begin tot einde vertoont (met inbegrip van de sponsorbillboard voor en na onze uitzending) 
  • ons live-signaal live, integraal, ongewijzigd en zonder enige toevoeging of onderbreking vertoont. 
  • U zich niet voordoet als een officiële partner van FIFA of het WK voetbal 2018, van de Belgische voetbalbond of van VRT/sporza. En u erover waakt dat uw partners of sponsors zich daar eveneens van onthouden. Dit geldt uiteraard niet indien u wel een officiële partner bent van één van de voornoemde organisatie. 
  • U niet de indruk geeft aan uw publiek dat uw evenement een organisatie van VRT betreft. 
  • De in uw aanvraag opgegeven mediabedrijven die partner zijn van uw evenement zich houden aan de afspraken met VRT. U voorziet ook een contractueel verbod in de contracten met uw klanten, onderaannemers of leveranciers voor wat het betreft het afsluiten van verkoop- of ruilovereenkomsten m.b.t. toegangstickets voor het evenement of andere dienstenovereenkomsten (zoals bv. VIP catering/onthaal) met andere dan de in uw aanvraag opgegeven mediabedrijven (zoals omroepen, distributeurs, kranten- en tijdschriftenuitgevers) tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming werd verkregen van VRT. 
  • U de nodige regelingen treft met de beheersvennootschappen Sabam en Simim voor de in de uitzendingen verwerkte muziek.

VRT verleent haar toestemming op basis van de in uw aanvraag vermelde gegevens. VRT behoudt zich het recht voor haar toestemming in te trekken indien u bepaalde essentiële informatie (zoals de aard van het evenement en de partners van het evenement) niet of niet correct heeft vermeld in uw initiële aanvraag of indien u essentiële wijzigingen niet ter goedkeuring heeft voorgelegd aan VRT. 

 

Gerelateerd