Responsible disclosure Hall of fame

De VRT wil de volgende personen bedanken voor het ontdekken en delen van kwetsbaarheden op onze websites:

VRT wants to say 'thanks' to the following persons for discovering and sharing vulnerabilities on our websites:

  • Inti De Ceukelaire
  • Ankit Singh

Gerelateerd