Communicatiebeleid

De VRT communiceert open en transparant over haar programma’s, de diensten die ze verleent en het beleid dat ze hanteert. Dat doet ze op een doordachte en betrouwbare manier op maat van de mediagebruikers, de beleidsmakers, de pers, haar medewerkers en andere belangengroepen.

Uitgangspunten

 • De VRT communiceert klantvriendelijk, gastvrij en professioneel, vanuit het belang van de klanten.
 • De VRT geeft inhoudelijk dezelfde boodschap aan medewerkers, publiek, pers en overheid. Wel past ze de toon van haar communicatie aan het doelpubliek aan.
 • Waar het kan en nuttig is, communiceert de VRT proactief.
 • Op verzoeken om informatie, klachten e.d. wordt snel en adequaat gereageerd.
 • De VRT-directie kan de programmamedewerkers niet opleggen een boodschap te verspreiden. De VRT-redacties werken immers autonoom.

Doelgroepen

De dienst VRT-Communicatie staat in voor de communicatie naar verschillende doelgroepen:

 • rechtstreeks naar de luisteraar, kijker of surfer (via de klantendienst, de bedrijfswebsite VRT.be en de sociale media)
 • de pers
 • diverse belangengroepen
 • de Vlaamse overheid en politici
 • de eigen medewerkers
 • de bezoekers van het omroepgebouw

Gerelateerd