Tien richtlijnen van onpartijdigheid

De onpartijdigheid van de VRT moet ten alle tijde gevrijwaard blijven. De principes hiervan zijn opgenomen in “10 richtlijnen over  onpartijdigheid”.

  1. Laat je niet voor een kar spannen. Politieke, commerciële of andere belangen doorzie je. Hou je redactionele onafhankelijkheid hoog. 
  2. Niemand is onpartijdig, ook jij niet. Iedereen bekijkt de wereld door zijn eigen bril. Vraag een tweede mening. Bespreek je aanpak en invalshoek met collega’s of schakel andere expertise in. 
  3. Vox-pops zijn niet representatief voor de hele bevolking. Zoek verschillende meningen en stel ze nooit voor als dé mening. 
  4. Interview niet altijd dezelfde mensen. Laat eens iemand anders aan het woord, iemand met een andere kijk. Geef er telkens context en duiding bij. 
  5. Praatgasten, experten, analisten krijgen in uitzendingen en online een correcte introductie. Geef aan waarom je deze persoon in kwestie aan het woord laat en schets zijn of haar achtergrond. 
  6. Elk verhaal heeft verschillende kanten. Laat dan ook verschillende mensen aan het woord, zeker over controversiële onderwerpen. Geef wederwoord als dat nodig is. Als iemand komt vertellen dat de aarde rond is, dan hoef je niet per se op zoek naar iemand die in een platte aarde gelooft. 
  7. Woord-wederwoord is geen garantie voor onpartijdigheid. De realiteit is meestal complexer dan pro of contra, zwart of wit. Zorg dat er ruimte is voor nuance, schakering en afweging of schets het gewicht dat een bepaalde mening heeft. 
  8. Extreme meningen moeten aan bod kunnen komen. Maar maak dan ook duidelijk dat het om een extreme mening gaat. Geef er gewicht en context aan. En kies dan liever voor een vooropname, dan voor een rechtstreeks gesprek. 
  9. Eigen politieke of controversiële standpunten horen niet thuis in een uitzending. Opletten met ‘bruggetjes’, inleidingen of afkondigingen. Wees je goed bewust van je rol maar zonder je authenticiteit en passie te verliezen. 
  10. Breng met jouw mening de onpartijdigheid van de VRT niet in gevaar, ook niet op sociale media of elders in het openbaar. Zet jezelf niet op een podium van een politieke partij.

Gerelateerd