maandag 06 september 2021
06 september 2021

Alcohol- en rookbeleid in programma's

De VRT houdt rekening met de maatschappelijke impact van haar uitzendingen.

Het gebruik van alcohol, drugs en rookgedrag worden in de uitzendingen van de VRT nooit aangeprezen, noch expliciet noch impliciet. Maatschappelijk gevoelige thema's en bediscussieerbare onderwerpen zoals drugs, geweld, racisme, alcohol e.d. worden behandeld vanuit een pluriforme en maatschappelijk verantwoorde benadering.

In fictie is het niet altijd mogelijk om alle aspecten van een onderwerp aan bod te laten komen. Er kan om scenariële redenen gekozen worden voor een bepaalde invalshoek, een bepaald standpunt of een bepaalde sfeerschepping. Extreme of controversiële standpunten of gedragingen in fictieprogramma's zijn aanvaardbaar als dit overeenstemt met het karakter van het personage of de verhaallijn. Bij behandeling van deze thema's wordt ook rekening gehouden met het tijdsslot waarin een programma uitgezonden wordt. De producer en zijn leidinggevende moeten ervoor zorgen dat gebruik van alcohol of roken in een programma tot een minimum beperkt blijven, en zijn steeds verplicht om expliciet hun toestemming te geven.

Het VRT-reglement stipuleert:

“Het gebruik van alcohol tijdens uitzendingen wordt beperkt tot die gevallen die logisch voortvloeien uit de verhaallijn of uit de (tijds)geest van de programma’s. Bij programma’s die bestemd zijn voor beïnvloedbare doelgroepen (kinderen, jongeren, …) of bij uitzendingen op uren dat er relatief veel kwetsbare personen kijken of luisteren, zal bijzonder nauwlettend toegekekenworden op de naleving van dat principe.”

Het VRT-rookreglement:

“De VRT wil het roken niet promoten in zijn programma's en op het scherm. Alhoewel het maken van programma's rookvrij georganiseerd wordt, kan roken bij tv-opnamen uitzonderlijk toegelaten worden voor een acteur, als het roken inhoudelijk een onvermijdelijk deel uitmaakt van de betrokken scène. De acteur doet daarbij afstand van verhaal. Een rokerige sfeer wordt enkel gecreëerd met goedgekeurde misteffecten. De producer moet toestemming geven via de vuurvergunning, waarin de nodige voorzorgsmaatregelen en de verwittiging van Security en PBW zijn opgenomen. Het werken met externe productiehuizen, het werken op verplaatsing en het maken van interviews of praatprogramma's zijn geen redenen om het roken toe te laten.“

Gerelateerd