maandag 06 september 2021
06 september 2021

Algemeen wedstrijdreglement

Het algemeen wedstrijdreglement bepaalt  de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die de VRT organiseert.

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die de VRT organiseert via haar websites, andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Gerelateerd