Inspelen op de behoeften van de samenleving

De publieke meerwaarde is het inspelen op de behoeften van de samenleving. Daarom focust de VRT op: beroepsethiek, diversiteit, maatschappelijke impact, innovatie en Vlaams aanbod.

Inspelen op de behoeften van de samenleving

De VRT spant zich in op het vlak van beroepsethiek, diversiteit, maatschappelijke impact, innovatie en Vlaams aanbod.

Betrouwbaarheid

 • Het vertrouwen van de Vlaamse mediagebruikers in de VRT en haar aanbod volgt uit de naleving van haar morele, ethische en deontologische eisen, zoals non-discriminatie, respect, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
 • De VRT hanteert daarvoor verschillende richtlijnen, waarvan de belangrijkste de deontologische code (voor nieuws- en informatieprogramma’s) en het programmacharter (voor andere programma’s) zijn.

Diversiteit

De VRT is de omroep die relevant wil zijn voor iedereen in Vlaanderen. Dat betekent dat de omroep de diversiteit van Vlaanderen moet weerspiegelen, zodat iedereen zich aangesproken kan voelen.

 • De openbare omroep hanteert een diversiteitsbeleid dat gericht is op verschillende bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, ouderen en jongeren, mensen met een verschillende seksuele identiteit, slechtzienden, slechthorenden, en andere mensen met een beperking, mensen in armoede.
 • De VRT heeft in haar personeelsbeleid aandacht voor de Vlaamse maatschappelijke diversiteit.

Maatschappelijke impact

 • De VRT helpt de Vlaamse mediagebruiker om kennis te verwerven en zich verbonden te voelen met de Vlaamse samenleving. Daarom werkte de omroep ook samen met organisaties uit het middenveld, culturele instellingen, andere omroepen, enzovoort. 
 • Sommige VRT-programma’s en acties dragen rechtstreeks bij aan de sociale cohesie (zoals Music for Life) of de bewustwording van maatschappelijke thema’s (zoals Thuis (Eén)).
 • Door met hen samen te werken ondersteunde de VRT tal van maatschappelijke organisaties.
 • De VRT draagt bij aan de mediawijsheid van de Vlamingen.

 

Onderscheidend aanbod

De VRT onderscheidt zich van de andere Vlaamse mediabedrijven op diverse vlakken:

 • informatie (inclusief duiding en onderzoeksjournalistiek)
 • cultuur, onder andere met cultuurprogramma’s, aandacht voor alle muziekgenres, Vlaamse fictie en auteursdocumentaires
 • educatie, met wetenschapsprogramma’s en aandacht voor wetenschappen en algemene kennis in gemengde producties
 • sport, met onder andere aandacht voor kleine sporten en sportevenementen waarvoor commerciële zenders geen interesse hebben
 • kwaliteitsvolle ontspanningsprogramma’s gericht op het versterken van de sociale cohesie.

Innovatie

Omdat de VRT in hoge mate los van commerciële belangen kan werken, kan zij op innovatievlak autonoom handelen.

Vlaamse verankering

De VRT zendt in hoge mate Vlaamse programma’s uit. Daarmee wil de VRT:

 • erkend worden als omroep van en voor iedereen;
 • culturele, sociale en economische meerwaarde leveren voor de Vlaamse samenleving
 • burgers samenbrengen rond een gedeelde identiteit
 • de Vlaamse mediaproductie ondersteunen

Gerelateerd