VRT stelt nieuwe huisstijl voor

Op 22 juni heeft de VRT haar nieuwe huisstijl in het Vlaams Parlement voorgesteld aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de pers. De VRT wil hiermee visueel versterken dat ze een snel evoluerende openbare omroep is.

©Joost Joossen

Nieuwe huisstijl volledig in lijn met ambities van de VRT

‘De VRT is een sterk merk, het is onze ambitie dat de VRT dit ook blijft en zich verder als een sterk merk ontwikkelt. Het is onze opdracht dat we relevant blijven voor alle Vlamingen, onze plaats in het medialandschap bestendigen, en er vooral voor zorgen dat we een modern mediabedrijf worden, klaar voor 2020. Onze sterke merken - televisie, radio en online - krijgen via het nieuwe VRT-merk ondersteuning en stabiliteit. Media wordt gemaakt door mensen, met deze nieuwe huisstijl beschikt iedereen die bij of voor ons werkt nu over een herkenbaar, verbindend VRT-merk.”

Paul Lembrechts, CEO VRT

De VRT wil blijven evolueren naar een moderne omroeporganisatie. Om die evolutie kracht bij te zetten ging het interne ontwerpbureau samen met externe partners op zoek naar een nieuwe huisstijl die zich vooral sterk zal ontwikkelen in de digitale wereld. Het intern creatief team ontwikkelde de nieuwe beeldtaal in samenwerking met het ontwerpbureau Pentagram en het Mechelse Today.

 

"De VRT is permanent in evolutie als innovatief mediabedrijf van straffe mensen en als vertrouwenwekkend moedermerk voor de brede waaier van aanbodsmerken. Het nieuwe expressieve logo en de adaptieve beeldtaal laten VRT toe digitaal te evolueren en relevantie te bieden via het nieuwe service merk (VRT NU) en het expertenmerk (VRT NWS)”.  Peter Claes, Algemeen directeur Media & Productie

Wanneer de VRT communiceert als publieke instelling, doet ze dat in lijn met de huisstijl van de Vlaamse Overheid. Een eerste voorbeeld van deze huisstijl is terug te vinden in het jaarverslag van de VRT. De huisstijl van de VRT als omroeporganisatie werd in lijn hiermee ontwikkeld. De rebranding van de VRT heeft geen impact op de huisstijl van haar aanbodsmerken (zoals Eén, Canvas, MNM, ...).

Om de volledige rebranding door te voeren, zal de VRT de tijd die nodig is nemen. “De VRT zal de tijd die nodig is nemen om de rebranding te implementeren. Om deze verandering zo kostenefficiënt door te voeren, kiezen we voor een stapsgewijze vervanging van alle elementen.”, aldus Art Director VRT Yves Podevyn.