VRT ontmoet belangenverenigingen toegankelijkheid

​Op dinsdag 3 oktober vond het jaarlijkse Toegankelijkheidsoverleg plaats.

Tijdens dit overleg ontmoet de VRT de verschillende belangenverenigingen waarvoor toegankelijkheid een belangrijk thema is.

VRT-collega's gaven een inzicht in de verschillende realisaties, de lopende projecten en plannen voor de toekomst. 

Volgende thema's kwamen aan bod

 • Teletekstondertiteling
 • Audiodescriptie
 • Vlaamse Gebarentaal
 • Nieuwe innovatieve toepassingen van VRT Sandbox en VRT Innovatie die de toegankelijkheid van media moeten verhogen.
 • De digitale toegankelijkheid.

Ten slotte wees diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer er op, dat we ook aan onze verstaanbaarheid willen werken. 

Een overzicht van initiatieven die de VRT al neemt om het aanbod toegankelijk te maken is te vinden op vrt.be

Volgende organisaties namen deel aan het overleg

 • de Markgrave
 • Inter
 • Unia
 • De vrienden de Blinden en slechtzienden
 • UA
 • Ahosa
 • VEBES
 • Doof Vlaanderen
 • Vlok-CI
 • Vlaams agentschap voor Personen met een handicap
 • ZOC-SPPV
 • OKRA

Meer over het toegankelijkheid aanbod