Luther begot!

Op 31 oktober zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat Martin Luther 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde, en daarmee een revolutie ontketende.

© VRT - Joost Joossen

Luther was niet voor één gat te vangen. Hij kon zowel weifelend en twijfelend zijn, overgeleverd aan wanhoop en melancholie als furieus, ziedend, witheet van woede

Wat betekent hij vandaag nog in deze zogenaamd rationele tijden? Zijn wij, kinderen van de Verlichting, wel vrije mensen en zijn er parallellen met het radicalisme van toen en het fundamentalisme vandaag?

 

Pat Donnez nodigt elke dag op Klara kritische stemmen uit om in de geest van Luther het hartstochtelijk eens en oneens te zijn met elkaar. Met o.m. kerkhistoricus Wim François, theologen Sabine Hiebsch en Dick Wursten, de Amerikaanse kenner Craig Harline, godsdienstpsycholoog Herman Westerink, filosoof Dominiek Hoens en filosoof Ger Groot.