Ruth Joos gijzelt Stefan Hertmans

Ruth Joos gijzelt Stefan Hertmans een dag lang in zijn werkkamer. Wat zich tussen beiden afspeelt, staat integraal en ongecensureerd op vrtnu.be 

De Franse filosoof Gilles Deleuze (1925 - 1995) heeft nooit zijn medewerking willen verlenen aan televisieprogramma’s.  Maar eind jaren ‘80 maakt hij één uitzondering op die regel.  Voorwaarde was dat het geen gesprek zou zijn volgens de wetten van de televisie maar de pure, niet gemonteerde registratie van een echt gesprek tussen hem en zijn oud-studente Claire Parnet.

Die bedacht daarvoor een eenvoudig systeem van 25 thema’s die elk beginnen met een andere letter van het Frans alfabet.   Dit was de enige afspraak: het geheel zou Abécédaire heten en onderverdeeld zijn in 25 begrippen waarover Deleuze in alle vrijheid en zonder chronometer voor de camera zou reflecteren in gesprek met Parnet. Het resultaat duurde uiteindelijk acht uur.

Naar aanleiding van Boekenbeurs 2017 gaat Ruth Joos onder de titel Van A tot Z precies dezelfde uitdaging aan met romanschrijver en dichter Stefan Hertmans.

Afzondering, Feminisme, Intellectueel, Jazz, Liefde en Zwak zijn enkele begrippen die zij voor hem bedacht.  Het resultaat is een ongemeen boeiend gesprek dat meer dan vijf uur heeft geduurd. 

Het gesprek is integraal of in 26 delen te bekijken op vrtnu.be. 

Van A tot Z is een initiatief van Klara en vrtnu.be.