VRT zet samenwerking met schermgezicht Bart De Pauw stop

De directie van VRT heeft beslist om de samenwerking met presentator, acteur en regisseur Bart De Pauw stop te zetten.

©Joost Joossen

De directie van VRT heeft beslist om de samenwerking met presentator, acteur en regisseur Bart De Pauw stop te zetten. De VRT heeft over hem diverse meldingen van grensoverschrijdend gedrag gekregen waardoor er op dit moment onvoldoende vertrouwen is om de samenwerking verder te zetten.

Het was voor de betrokkenen een moeilijke stap om hierover te getuigen, een stap waarvoor we bij VRT veel respect hebben. Deze ernstige getuigenissen stroken niet met de integriteitswaarden die voor VRT essentieel zijn. Daarom heeft VRT eerder deze week de weloverwogen beslissing genomen om de samenwerking met Bart De Pauw stop te zetten.

Nadat er in de media verschillende getuigenissen waren over ongewenst gedrag, heeft de VRT haar integriteitsbeleid opnieuw onder de aandacht gebracht. “VRT tolereert geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag, op geen enkele niveau in de organisatie en ook niet in externe producties die gelinkt zijn aan de VRT”, zegt Bob Vermeir, woordvoerder van de VRT.

“Gevallen van grensoverschrijdend gedrag nemen we ernstig, en worden discreet en in vertrouwen behandeld. We geven geen details over de inhoud van de meldingen. Dit uit respect voor alle betrokkenen. We steunen mensen die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en moedigen hen aan om hiervan melding te doen bij onze preventie-adviseur.”

De directie van de VRT heeft eerder deze week op basis van diverse getuigenissen en de aard van de aantijgingen beslist dat er onvoldoende vertrouwen is om verder samen te werken met Bart De Pauw. De VRT heeft een duidelijk integriteitsbeleid en draagt dat hoog in het vaandel.”, zegt Bob Vermeir namens de VRT-directie.

De samenwerking met productiehuis Koekentroef!, waar hij een bepalende rol heeft, wordt opnieuw bekeken. “Aangezien Bart De Pauw, als presentator, regisseur, acteur, bedenker, bij elke productie van Koekentroef! betrokken is, schorten we de samenwerking voorlopig op. We staan open voor een dialoog met het productiehuis om tot een constructieve oplossing te komen voor toekomstige producties”, aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

De VRT staat voor een integere publieke omroep. Daarom vormt de integriteitscode een wezenlijk onderdeel van het beleid van de VRT. Deze integriteitscode beschrijft welk gedrag de VRT verwacht van alle medewerkers, zowel intern als extern.

Medewerkers van de VRT, maar ook medewerkers van externe partners, productiehuizen of leveranciers, kunnen dit gedrag melden bij de VRT-preventieadviseur psychosociale aspecten Tilly Saeys of bij de Manager Beroepsethiek en Integriteit Diane Waumans.

Tilly Saeys (Preventie): 02/714 57 92, of 0476 90 10 44, of Tilly.saeys@vrt.be

Diane Waumans (Beroepsethiek): 02/741 97 27, of 0478/88 10 68, of diane.waumans@vrt.be

U kan het beleid rond integriteit hier raadplegen: