Week van de zorg bij Radio 1

Jan Hautekiet onderzoekt hoe we alle facetten van de eerstelijnszorg beter op elkaar kunnen afstemmen?

Jan Hautekiet in de apotheek van de toekomst

Huisartsen, apothekers, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers: het zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de patiënt staan. Hoe kunnen we hun rol in de toekomst nog verbeteren? Want zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen die zorg nodig hebben of er vragen over hebben. Praat mee met Hautekiet!

5 uitzendingen vanop locatie

Hautekiet op Radio 1 zendt tijdens de week van de zorg van 12 tot 16 maart uit vanuit verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.

 • Maandag 12-3:
  Apotheek van de toekomst, Antwerpen
 • Dinsdag 13-3:
  Innovatiefestival Corda Campus, Hasselt
 • Woensdag 14-3:
  Odisee, Brussel
 • Donderdag 15-3:
  Kinderopvang Piet Konijn, Zottegem
 • Vrijdag 16-3:
  Mantelzorgcafé Van Schoonbeke, Antwerpen

Er komen verschillende vragen aan bod, zoals:

Moet de apotheker een grotere rol krijgen?

De apotheker is een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg. We denken misschien soms dat hij alleen maar voorgeschreven medicatie verkoopt, maar apothekers zijn prima opgeleid om patiënten op te volgen en aan preventie te doen.

Op welke manier kunnen we die aspecten van het beroep versterken? En hoe kunnen we de patiënten ervan overtuigen dat een apotheker een volwaardige hulpverstrekker is, en geen -excuseer ons het woord- pillendraaier?

De huisarts: hoeksteen van een goed preventiebeleid?

Huisartsen hebben hun handen vol met mensen die ziek zijn. Maar net omdat ze heel benaderbaar zijn en de mensen in hun buurt of wijk goed kennen en dus weten wat de noden zijn, kunnen zij een essentiële rol spelen in een preventiebeleid. Mogen we van huisartsen verwachten dat ze ziektes niet alleen genezen, maar ook voorkomen?

Als een huisarts bijvoorbeeld vaststelt dat er in zijn buurt weinig mogelijkheden zijn om op een laagdrempelige manier aan beweging of sport te doen, dan zou hij dat kunnen signaleren aan sportclubs, gemeentebesturen, ... en wie weet kan er dan samengewerkt worden om een project uit te bouwen. Wijkgezondheidscentra doen dat soms al.

Trouwens: misschien moet er in de toekomst meer ingezet worden op wijkgezondheiscentra? Een kinesist, verpleging, gezondheidscoach, maatschappelijk werker en eventueel psycholoog onder hetzelfde dak, leidt dat niet sowieso tot een betere en efficiëtere hulpverlening? We werpen de vraag op.

 

Hoe zorgen we ervoor dat het bandwerk in de thuiszorg verdwijnt?

Vorige maand hadden we Dorien Meulenijzer te gast in Hautekiet. Zij vertelde al meermaals over het bandwerk in de zorgsector.

Hoe kunnen we een kwaliteitsvolle thuiszorg garanderen als er steeds meer mensen bij komen die er een beroep op doen, door de vergrijzing en de filosofie dat ouderen best zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen?