maandag 21 november 2022
21 november 2022

Uw privacy: AVG bij VRT

Op vrijdag 25 mei 2018 trad in heel Europa AVG in werking. VRT heeft er alles aan gedaan om voorbereid te zijn op de rechten en plichten die bepaald zijn in AVG.

Op vrijdag 25 mei 2018 trad in heel Europa AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. AVG of GDPR (General Data Protection Regulation) is de nieuwe Europese wetgeving over het beheer van en de omgang met persoonsgegevens. VRT heeft er alles aan gedaan om zowel op als achter de schermen voorbereid te zijn op de rechten en plichten die bepaald zijn in AVG.

Missie

VRT wil een betrouwbare partner zijn voor haar gebruikers, medewerkers, partners en leveranciers door persoonsgegevens op een gepaste manier te verzamelen en te verwerken, en dat op een transparante manier aan te tonen.

Toenmalig CEO Paul Lembrechts: “Het lijkt me evident dat de VRT als publieke omroep in dit kader een foutloos parcours wil lopen: betrouwbaarheid en transparantie zitten in ons DNA. Met de privacy van de Vlaamse mediagebruiker kan, wil en zal de VRT niet achteloos omgaan.“

VRT-profiel

De grootste vernieuwing is de opmaak van één profiel dat mediagebruikers kunnen gebruiken om een aantal voorkeuren zelf te beheren in verband met hun contact met VRT. Hiermee kunt u bijvoorbeeld inloggen op VRT NU. Maar u kunt ook bepalen welke nieuwsbrieven u wil ontvangen. Het profiel kan ook gebruikt worden om deel te nemen aan wedstrijden of om te reageren, bijvoorbeeld via de Studio Brussel app.

VRT wil volledig transparant zijn. Bij een eerste bezoek aan een VRT-website zal actief toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van zogenaamde ‘cookies’. Vanzelfsprekend wordt op dat moment ook de nodig informatie gegeven.

Vernieuwde privacyverklaring

De privacyverklaring van VRT werden aangepast aan de nieuwe AVG-wetgeving. Een volledig en gedetailleerd overzicht vindt u hier.

Ons engagement

Op Vrt.be/mijnprivacy vindt u de concrete engagementen en beloftes van VRT over uw mediaervaring en de transparantie, veiligheid en correctheid waarmee wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Extra aandacht voor de privacy van kinderen

Ook voor het ‘Ketprofiel’, het profiel voor kinderen bij Ketnet, zijn er extra maatregelen genomen. Het profiel moest al altijd geverifieerd en goedgekeurd worden door de ouders, maar dat wordt nu nog strikter gemaakt.

De informatie over de privacyverklaring van Ketnet is op kindermaat gemaakt. In een instructiefilmpje legt wrapper Sander aan de kinderen uit wat nieuwe wetgeving inhoudt en welke gevolgen dat heeft voor hun Ketnet-beleving. 

VRT blijft voor kinderen uiteraard een veilige en reclamevrije omgeving garanderen.

Klachten en vragen

Zoals altijd kunt u met vragen en klachten terecht bij onze klantendienst

Gebruik van persoonsgegevens voor journalistiek en programmadoeleinden

Momenteel zijn enkele elementen van de wetgeving nog niet definitief. De mediasector en de journalistiek volgen de ontwikkelingen nauwlettend met het oog op hun goede werking.

Lees daarover bijvoorbeeld de open brief van de Vlaamse hoofdredacteurs:  

https://journalist.be/2018/04/de-avg-en-haar-belgische-uitvoeringswet-een-loodzware-hypotheek-op-vrije-journalistiek

De DPO (Data protection officer) coördineert en adviseert

Om de aanpassing van de VRT-werking aan de AVG-wetgeving in goede banen te leiden werd Erwin Maussen aangesteld als DPO (Data protection officer). Hij coördineert de AVG-regelgeving bij VRT, adviseert en is zowel intern als extern het aanspreekpunt. Hij wordt daarbij ondersteund door de ‘Privacy Office’. Voordien werkte hij bij VRT voor de interne audit en de afdeling Corporate Development.

Dit kan u misschien ook interesseren?