De VRT in twee minuten

18 juni 2020 - In 2019 behaalde de publieke omroep de vooropgestelde doelstellingen en voldeed hij aan quasi alle performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst. Dat deed hij door in te zetten op een kwaliteitsvol aanbod voor een breed publiek en voor specifieke doelgroepen.  Dat blijkt uit de voorstelling van het jaarverslag.

collega leest het jaarverslag

Daarbij onderscheidde de VRT zich onder andere met haar focus op Vlaams aanbod (in primetime was 66,4% van de zendtijd op Eén en Canvas een Vlaams programma (norm: 65%)).

7 KERNCIJFERS

 1. De VRT bereikte wekelijks 90,2% van de Vlamingen.
 2. VRTNWS bereikte wekelijks 79,7% van de Vlamingen.
 3. 66,4% van de programma’s in primetime op Eén en Canvas waren Vlaamse producties.
 4. Het journaal bevatte 610 unieke cultuur- en media-items.
 5. 18,44% van de inkomsten ging naar externe producties.
 6. De personeelskosten bedroegen 41,42% van de inkomsten.
 7. Kostprijs per Vlaming per jaar: 40,6 euro.
Videospeler inladen...

Bereiken van alle Vlamingen

 • De VRT bereikte wekelijks 90,2% van alle Vlamingen (norm: 85%). Per dag betekende dat 2.957.787 luisteraars, 2.643.256 kijkers en 1.486.776 surfers.
 • Qua diversiteit, was op het scherm 8,3% een nieuwe Vlaming (norm: 5%) en 41,2% een vrouw (norm: 35%).
 • De VRT had aandacht voor slechthorenden (met ondertiteling (98,7% (norm: 95%)) en Vlaamse Gebarentaal bij Het journaal en Karrewiet) en slechtzienden (audiodescriptie bij alle zondagavondfictie en gesproken ondertiteling (waarvan de 100%-norm net niet kon gehaald worden).
 • De VRT zette zich in om de Vlaamse samenleving nog beter te weerspiegelen. Dat deed zij in 2019 bijvoorbeeld met programma’s die taboes doorbreken zoals Durf te vragen. Tegelijk zette de VRT zich in om de Vlaamse identiteit te versterken, dagelijks in alle programma’s (zoals in het magazine Iedereen beroemd), in unieke uitzendingen zoals Zomerhit en met 25% Vlaamse muziek op VRT-radio.

Focus op Cultuur, informatie en educatie

 • De eerste kerntaak van de VRT is betrouwbare, onpartijdige, onafhankelijke en heldere informatie brengen. Dat deed zij des te meer in het kader van de regionale, federale en Europese verkiezingen. In 2019 bereikte de VRT met haar totale informatieaanbod wekelijks 79,7% van de Vlaamse bevolking (norm: 75%). Met een panel van 1.000 Vlamingen tracht VRT NWS, sinds 2019, meer te weten over hoe mensen nieuws ervaren en aan welke maatschappelijke thema’s zij belang hechten. De VRT-nieuwsdienst wil ook jonge gebruikers informeren op platformen die ze vaak gebruiken. Daarvoor startte hij bijvoorbeeld het Instagramkanaal NWS NWS NWS op.
 • De VRT liet haar publiek proeven van cultuur in al haar vormen. In Het journaal kwam 610 keer een cultuur/media-item aan bod (norm: 365). De omroep capteerde 407 een concert of cultuurvoorstelling (norm: 250). Voor haar cultuuropdracht werkte de VRT nauw samen met de cultuursector. Op het netwerkevenement Expeditie VRT Cultuur ontving de VRT 260 partners en stakeholders uit de muziek- en cultuursector.
 • In verschillende educatieve programma’s konden mediagebruikers meer inzicht verwerven over tal van onderwerpen. Elk aanbodsmerk deed dat op zijn eigen manier en voor zijn eigen doelgroep(en). Enkele voorbeelden: Via een nieuwe hedendaagse versie van Tik Tak bijvoorbeeld leerden de jongste kijkers meer over kleuren, beweging en vormen. Of nog: MNM startte in 2019 met Hot N Cold waar jongeren terecht konden met hun vragen over seks, relaties en vriendschap. Canvas realiseerde 16 documentaires in coproducties (norm: 15). Voor het onderwijs maakte de VRT onder andere KLAAR en EDUbox, samen met verschillende partners.

Maatschappelijke meerwaarde via ontspanning en sport

 • Via ontspannende programma’s werden maatschappelijke thema’s op een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt.
 • De inspanningen die de VRT leverde op fictievlak zijn succesvol: naast de waardering bij de Vlamingen, kregen verschillende reeksen internationale belangstelling (zoals Over water en Undercover).
 • In het sportaanbod was aandacht voor ruim 50 sporten (norm: 30 per medium).
 • Ook aan de hand van acties en evenementen bracht de VRT de Vlamingen dichter bij elkaar. Een hoogtepunt was De warmste week, waar alle VRT-merken in 2019 de krachten bundelden. Meer dan 13.500 acties werden opgezet en meer dan 2.000 nieuwe vrijwilligers engageerden zich.

Investeren in de toekomst door digitalisering en innovatie

 • De VRT evolueerde op digitaal vlak verder mee met de mediagebruikers. De videospeler VRT NU versterkte zijn aanbod en vond zijn weg naar de Vlaamse mediagebruikers. Eind 2019 hadden 2,2 miljoen gebruikers een account op het videoplatform. Zij keken samen naar 71,6 miljoen video’s op VRT NU.
  • Radio luisteren gebeurde steeds meer online, onder andere via de eigen radio-apps, de website van Radioplus (met extra digitale stromen: MNM Back to the 90’s & nillies en The Greatest Switch) en Radioplayer.be (dat in 2019 samen met andere Vlaamse radiozenders werd opgestart).
  • Het VRT-online-aanbod (websites en apps) werd dagelijks door 1.486.776 surfers bezocht. Dagelijks werden 1.845.117 een VRT-videofragment opgestart op Facebook en YouTube.
 • Nieuwe innovatieve inzichten vond de VRT via VRT Sandbox bij jonge ondernemingen, die nieuwe producten en diensten konden uittesten in de productie-omgeving van de omroep. Via de VRT Pilootzone kon de mediagebruiker ook zelf nieuwe mediaprototypes uitproberen en feedback geven aan de makers. Met Media Invest Vlaanderen bundeltde VRT de krachten met PMV om beloftevolle bedrijven in de mediasector te ondersteunen.

Versterken Vlaamse mediasector en middenveld

 • De VRT werkte in 2019 op tal van vlakken (onder andere bij het opzetten van producties) samen met partners in de mediasector, zoals productiehuizen (goed voor 18,44% van de totale VRT-inkomsten (norm: 15%) of 77,6 miljoen euro) en andere Vlaamse mediabedrijven.
 • De omroep vond ook partners uit het middenveld, zoals muziekpartners, sportfederaties, de onderwijssector, enzovoort bij het realiseren van haar aanbod en maatschappelijke meerwaarde. De VRT had met verschillende sectoren daarenboven ook verschillende keren gestructureerd overleg.

Organisatie voor de toekomst

De VRT bereidt doorlopend haar organisatie voor op de toekomst.

 • De personeelskosten bedroegen in 2019 41,42% van de totale inkomsten (norm: 43,25%).
 • De 2.064,5 medewerkers (VTE) werden daarom ten volle ondersteund in hun ontwikkeling. Met het project Fier op de VRT onderzocht de VRT hoe dat gerealiseerd kan worden en hoe de bedrijfscultuur kan vernieuwen. Medewerkers in alle afdelingen werkten in 70 trajecten mee aan verschillende thema’s, zoals vertrouwen opbouwen, talenten ontwikkelen en leiderschap tonen.

Financiële resultaten

In 2019 had de VRT 447,6 miljoen euro aan inkomsten. Indien abstractie wordt gemaakt van de meerwaarde op de verkoop van de grond en gebouwen van de Reyerssite (1,5 miljoen euro) en de bijdrage aan het Pensioenfonds Contractuelen VRT (-6,1 miljoen euro) , dan waren de inkomsten 452,2 miljoen euro. Dat totaal bestond voor 60,5% (273,7 miljoen euro) aan overheidsmiddelen en voor 39,5% (178,5 miljoen euro) aan eigen inkomsten.

Dossier: Jaarverslag
donderdag 18 juni 2020
18 juni 2020

Jaarverslag

VRT stelt Jaarverslag 2020 voor

De VRT in twee minuten

2019 en 2020, De VRT genereert meer dan ooit maatschappelijke meerwaarde

Vier conclusies over VRT in coronatijd

40,6 euro per Vlaming

Collega's getuigen over hun werk bij VRT

De VRT in cijfers (2018)

De VRT investeert efficiënt in de Vlaamse samenleving