20 betrouwbare taalbronnen getipt door Ruud Hendrickx

20 april 2021 — Schrijf je een paper, een mail of een verhaal? Welke tekst je ook schrijft, voor taaladvies kan je terecht bij verschillende online bronnen. Aan bronnen geen gebrek, maar de ene is al wat beter dan de andere. VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx selecteert 20 betrouwbare taalbronnen die je te allen tijde kan raadplegen.

VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx

Woordenboeken

1. Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)

Het Algemeen Nederlands Woordenboek is een project van de Nederlandse Taalunie. Het woordenboek wil het moderne Nederlands beschrijven. Op de website kan je via verschillende zoekfuncties woorden of betekenissen van woorden terugvinden. Belangrijk om te weten is wel dat het woordenboek nog niet af is.

2. Combinatiewoordenboek

Woorden worden vaak in combinatie met andere woorden gebruikt. Voor anderstaligen, maar ook voor moedertaalsprekers, is het vaak moeilijk om zelfstandige naamwoorden en werkwoorden juist te combineren. Het Combinatiewoordenboek beschrijft gangbare vaste verbindingen.

3. Geïntegreerde Taalbank

In de Geïntegreerde Taalbank kan je woorden opzoeken in verschillende historische woordenboeken. Je vindt er onder meer het Woordenboek der Nederlandsche Taal in terug, een van de grootste woordenboeken, zo niet het grootste, ter wereld.

4. Dikke Van Dale

De Dikke Van Dale is een alom bekend en betrouwbaar woordenboek, maar let op: de gratis versie die je op de website van Van Dale terugvindt, is niet de Dikke Van Dale, maar de basisversie. Voor de volledige versie is een abonnement vereist. Raadpleeg ook altijd de recentste versie.

5. Etymologiebank

Het doel van de etymologiebank is om ‘alle etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op een centraal punt’. De informatie op de site is afkomstig uit meer dan 60 woordenboeken en wordt weergegeven in een chronologische volgorde: van de meest recente publicatie tot de oudste. 

6. Het Groene Boekje

Het Groene Boekje is dé spellingbijbel van de Nederlandse Taal. Het is opgesteld door de Nederlandse Taalunie. De woordenlijst bevat duizenden ingangen. In de Leidraad worden de officiële regels van de Nederlanse spelling uitgelegd. 

7. Synoniemen.net

Zoek je een alternatief woord voor ‘mooi’, maar denk je niet automatisch aan ‘prachtig’, ‘knap’ of ‘schoon’? Surf dan naar Synoniemen.net. De synoniemendatabank bestaat uit een grote lijst trefwoorden met elk een set synoniemen aan gekoppeld. De set kan als tabel of grafisch weergegeven worden. 

8. Transcriptor

De Transcriptor geeft Russische persoonsnamen, aardrijkskundige aanduidingen en woorden weer in de schrijfwijze die voor het Nederlandse taalgebied gebruikelijk of aanbevolen is. Het programma is ontwikkeld door de Radboud Universiteit in samenwerking met de VRT en de NOS.

9. Woordenlijst Diversiteit VRT

Soms ben je wel eens onzeker als je mensen met een handicap of met een migratieachtergrond wil benoemen of aanspreken. Of zijn er woorden over seksuele geaardheid en identiteit die je gewoonweg niet helemaal duidelijk zijn. Er zijn zo veel nieuwe woorden opgedoken, en andere zijn alweer verouderd of worden nu als kwetsend ervaren. Deze woordenlijst is er dankzij een samenwerking tussen het Team Diversiteit en VRT Taal. De woordkeuze is steeds weloverwogen en van betekenis.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Taaladvies

10. Buitenlandse Aardrijkskundige Namen

Deze website van de Taalunie legt de schrijfwijze uit van alle buitenlandse aardrijkskundige namen waarvoor in het Nederlands een algemeen geaccepteerde eigen vorm bestaat. Als er geen Nederlandse naam beschikbaar is, streeft de Nederlandse Taalunie naar een zo goed mogelijke schrijfwijze van de plaatselijke namen.

11. E-ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst)

De E-ANS is de elektronische versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Ze bestaat uit tekstonderdelen die overeenkomen met de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen uit het boek en die net als in het boek ook aparte titels hebben. Gebruikers kunnen taalkwesties opzoeken in twee registers.

12. Genootschap Onze Taal

Het Nederlandse Genootschap Onze Taal beantwoordt honderden taalvragen. Daarnaast biedt de website ook een uitgebreide verzameling koppelingen aan naar andere relevante taalpagina’s.

13. Meldpunt Taal

Nieuwe woorden, opmerkelijke uitspraken, kromme zinnen, ergernissen… Het Meldpunt Taal verzamelt alles wat er over taal te melden valt. Het is een inititatief van onder andere het Instituut voor de Nederlandse taal, waarin taalgebruikers en onderzoekers samenwerken om alle ontwikkelingen rond de Nederlandse taal vast te leggen.

14. Spelling.nl

Deze website bevat veel informatie over spelling. Daarnaast zijn er gratis spellen beschikbaar omtrent spelling zoals een dictee, Flappybird en Spiders.

15. Taaladvies

Deze website van de Taalunie is een databank met alle vaak gestelde vragen over taal- en spellingskwesties. Die databank werd samengesteld aan de hand van ervaringen van taaladviseurs en taaladviesdiensten in Nederland en België. Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, is ook lid van het Taaladviesoverlegcomité.

16. Taalhelden

Taalhelden.org is de jongerenwebsite van de Taalunie. Je kunt er alles over de Nederlandse taal terugvinden. De website wil jongeren enthousiast maken voor het Nederlands en ze aanmoedigen om op een leuke manier met taal om te gaan. Ze benadrukken niet enkel de correctheid van de taal, maar ook het belang van humor, communicatie, variatie en originaliteit. 

17. Team Taaladvies

Team Taaladvies is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Op de website van Team Taaladvies vind je ongelofelijk veel informatie: advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formuleren en stijl. Daarnaast geeft de website ook informatie over woordenboeken, naslagwerken, taaltijdschriften en andere taalbronnen.

18. VRT Taal

Op de website van VRT Taal kan je via een handige zoekfunctie meer informatie krijgen over spelling, taalkwesties en de uitspraak van een woord. Je vindt er ook verschillende interessante Taaldossiers terug en kan je eigen spelling testen met behulp van verschillende oefendictees. Ben je geïnteresseerd in de leukste taalnieuwtjes of -weetjes? De website bevat ook talloze leuke artikels over verschillende taalkwesties.

Taaltools

19. NedBox

NedBox is een website waarop je Nederlands kan oefenen via tv-fragmenten en krantenartikels. Het is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als promotor en de VRT als een van de partners.

20. Schrijfassistent Nederlands

De Schrijfassistent is een tool van VRT Taal die je ondersteunt tijdens het schrijfproces. Het is een online schrijfhulp ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven in samenwerking met de VRT en De Standaard. Via deze handige tool krijg je in je eigen tekst taaltips of alternatieve formuleringen aangereikt om je geschreven tekst nog beter te maken. Er is ook een aparte versie voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

dinsdag 20 april 2021
20 april 2021

Taal

Vlaamse PhD Cup roept doctors op om onderzoek te delen

11 tips om te spreken met een mondmasker

Pure nostalgie: ‘Hier spreekt men Nederlands' op VRT NU

Jan Hautekiet: "Een taal heeft voelsprieten"

Het Woord van het Jaar 2020 is bekend

'Ewa Drerrie' en 'Simp': Kinder- en Tienerwoord van het Jaar

Shortlists voor het Kinderwoord en Tienerwoord bekend

Martine Tanghe wint Grote Prijs Jan Wauters