Met welke diversiteitspartners werkt de VRT samen?

Om ervoor te zorgen dat het aanbod en de digitale platformen herkenbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, gaat de VRT geregeld in overleg met verschillende belangenverenigingen over de doelstellingen, actieplannen en cijfers. De expertise van die verenigingen wordt geïntegreerd in de diversiteitsaanpak van
de openbare omroep.

Zo overlegt de VRT op geregelde basis met:

Netwerk tegen armoede

Video player inladen...

Vlaamse ouderenraad

Video player inladen...

GRIP vzw

Video player inladen...

Minderhedenforum

Video player inladen...

Vrouwenraad

Video player inladen...

Çavaria

Video player inladen...

Zij vertegenwoordigen elk een van de zes gekozen diversiteitsthema’s: armoede, leeftijd, handicap, afkomst, gender en seksuele identiteit.

Een apart overleg over toegankelijkheid helpt de VRT bij de ontwikkeling van het aanbod voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en voor iedereen die er nood aan heeft. Ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodescriptie, gesproken ondertiteling, toegankelijke websites, verstaanbaarheid: allemaal opdrachten die we ter harte nemen.

Gerelateerd