Wat betekent diversiteit voor de VRT?

De VRT is de omroep van en voor iedereen in Vlaanderen, ongeacht leeftijd, geslacht, socio-economische status, afkomst, beperking of geaardheid. De openbare omroep wil de rijke diversiteit die leeft in de Vlaamse samenleving weerspiegelen in zijn aanbod en personeelsbeleid.

De VRT is de omroep van iedereen in Vlaanderen. Dat houdt in dat de openbare omroep iedereen wil aanspreken en welkom heten, dat elke Vlaming zich moet thuis voelen bij de merken en zich moet kunnen herkennen in het aanbod. 

De Vlaamse samenleving is echter geen homogeen geheel maar vormt een bijzonder rijk en divers palet. Om ervoor te zorgen dat al die Vlamingen zich thuis kunnen voelen bij de VRT, is het essentieel dat de openbare omroep de diversiteit in de samenleving laat zien en horen, op en naast het scherm. Wanneer mensen zich kunnen herkennen in het aanbod, voelen ze zich sneller thuis. 

Geertje De Ceuleneer, diversiteitscoördinator VRT: “De VRT heeft een voorbeeldfunctie. Wij hebben de opdracht en de mogelijkheid om te tonen wat er gebeurt in onze maatschappij. Hoe beter je elkaar kent, hoe beter je elkaar kan begrijpen, respecteren en met elkaar kan samenleven.”

‘Diversiteit’ gaat verder dan migratieachtergrond of huidskleur. De VRT zet daarom specifiek in op zes diversiteitsthema’s: gender, afkomst, leeftijd, handicap, geaardheid en genderidentiteit en armoede. Dat zijn groepen mensen die ondervertegenwoordigd zijn of mogelijk op een eenzijdige of negatieve manier in beeld komen. 

Gerelateerd