Wat doet VRT-Diversiteit?

Wat

Als we het bij VRT over diversiteit hebben, dan is dat voor en achter de schermen: dus zowel in onze programma’s als in onze organisatie zelf. En dat gaat ruimer dan enkel de vertegenwoordiging van mensen met verschillende etnisch-culturele identiteiten. Ook geslacht, handicap, seksuele identiteit, armoede en leeftijd rekenen we daarbij.  

Beleid

We nemen de doelstellingen rond diversiteit uit de beheersovereenkomst op in het ondernemingsplan van de VRT en werken samen met al onze mediamerken op radio, tv en online een ‘Jaaractieplan Diversiteit’ uit. Die plannen toetsen we met de verenigingen uit het middenveld en we sturen bij waar nodig.

Meer details: zie BHO (Beheersovereenkomst)

Advies

We leggen ons vooral toe op het sensibiliseren, adviseren en coachen van VRT-medewerkers en programmamakers. Dat doen we via interne acties en campagnes, concrete tips, workshops en evenementen.

 1. Het Charter diversiteit 
 2. Engagementsverklaring non-discriminatie 
 3. Fiches met tips voor programmamakers 
 4. Woordenlijst Diversiteit met de Taalraadsman en Nieuws 
 5. Diversiteitsstages met HR 
 6. Digitale toegankelijkheid met Marc Walraven 
 7. Netwerkevenementen om nieuw divers talent in contact te brengen met eindredacteurs en programmamakers
 8. Verstaanbaarheid bij Nieuws
 9. De Diversiteitstrofee

Beeldvorming

De VRT bestelt jaarlijks een kwalitatief onderzoek rond de beeldvorming van diversiteitsgroepen in één van de 6 thema’s.

 • In 2016 was dat rond beeldvorming van mensen met een beperking op VRT  (KULeuven). 
 • In 2017 rond beeldvorming mensen met een migratieachtergrond (UAntwerpen) 
 • in 2018 rond mensen in armoede (UAntwerpen). 

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van deze onderzoeken, werkt de VRT diversiteit workshops uit op maat van programmamakers met voorbeeldfragmenten die de discussie rond de beeldvoering kunnen voeden.

Verder onderhoudt VRT-Diversiteit een gesloten facebookgroep “Blend@VRT” om rond dit thema best practices te delen en online een vinger aan de pols te houden.

Netwerken

Structureel overleg met verenigingen en universiteiten

 • Over cijfers en actieplannen
 • Kennis van doelgroepen, kruispunten en noden
 • Studiedagen, vragen, medewerking, contact met redacties
 • Deelname aan commissies (Integratiebeleid, Gelijke Kansen, Stuurgroep Expertendatabank)

Dit kan u misschien ook interesseren?