Wat zijn de diversiteitsstreefdoelen van de VRT?

De VRT streeft ernaar om concrete doelstellingen op vlak van diversiteit te halen. Die doelstellingen zijn geformuleerd in de beheersovereenkomst.

-        De VRT moet op weekbasis minstens 75% van elke relevante doelgroep bereiken (mannen en vrouwen, verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus…). Momenteel haalt de openbare omroep dat doel: 88,7% van de Vlamingen worden op weekbasis bereikt.

-        De VRT moet streven naar diversiteit in beeldvorming op het scherm:

·        7,5% nieuwe Vlamingen. De VRT behaalde in 2018 8%.

·        40% vrouwen. De VRT behaalde in 2018 38,8%.

·        Personen met een beperking. De VRT behaalde in 2018 1,1%.

-        De VRT moet streven naar diversiteit in beeldvorming naast het scherm, in het personeelsbeleid. Dat draagt bij tot meer creativiteit en verscheidenheid aan invalshoeken. De ervaring leert dat mensen uit kansengroepen minder snel de stap naar de VRT durven te zetten. Daarom organiseert de VRT jaarlijks een beperkt aantal ervaringsstages om mensen met migratieachtergrond of arbeidsbeperking de mogelijkheid te geven om ervaring om te doen in de media.

De VRT volgt die streefdoelen op vlak van beeldvorming op via de diversiteitsmonitor, een onderzoek van de VRT Studiedienst in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam. Zij onderzoeken de evenwichtige vertegenwoordiging en genuanceerde beeldvorming van het VRT-aanbod.

De resultaten van die diversiteitsmonitor worden jaarlijks bekendgemaakt bij de uitreiking van de diversiteitstrofeeën. Dat zijn interne prijzen die worden uitgereikt aan programmamakers die bewust en creatief zijn omgegaan met diversiteit in hun werk. Een professionele jury, samengesteld uit de vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen, wijst de prijs toe. Zo werden in 2019 onder andere De klas (Eén) en Taboe (Eén) beloond met een diversiteitsprijs.   

De Klas

Gerelateerd