Zingeving

De VRT besteedt op een gepaste en efficiënte
manier aandacht aan de levensbeschouwelijke overtuigingen en aan zingeving.

Midden 2015 besliste de minister van Media om de subsidiëring van de levensbeschouwelijke omroepen stop te zetten en de “Uitzending door derden” op VRT-radio en -televisie vanaf 1 januari 2016 te beëindigen. Hij vroeg de VRT om op een gepaste en efficiënte manier aandacht te besteden aan de diverse levensbeschouwelijke overtuigingen. In de Beheersovereenkomst 2016-2020 werd die vraag bevestigd.

Het aanbod bestaat uit

Wereldbeeld : een platform rond levensbeschouwing

Canvas.be/wereldbeeld is een online platform over filosofie, zingeving en levensbeschouwing. Wereldbeeld behandelt “de grote levensvragen, rituelen en eigenheden van elke religie en filosofische reflectie op maatschappelijke fenomenen”.

Het platform verzamelt ook alle programma’s van VRT-radio en –televisie over zingeving en levensbeschouwing. Naast gedetailleerde info over het programma Wanderlust kan je er ook extra rubrieken terugvinden. Het platform groeit gestaag met wekelijks nieuwe bijdragen en inzichten.

 •  Eén van de meest populaire rubrieken is de reeks De Grote Vragen die via facebook soms duizend keer gedeeld en tot 200.000 keer bekeken wordt. Hebben wij de plicht om voor anderen te zorgen? Wat is de belangrijkste les die we onze kinderen moeten meegeven? Is liefde een voorwaarde voor geluk? Uit een gevarieerd panel vanuit verschillende levensbeschouwelijke hoeken, worden wekelijks negen antwoorden geselecteerd op één filosofische vraag. Onder meer Jane Goodall, Pankaj Mishra, Kardinaal Jozef De Kesel, Reinhilde Decleir, Johan Braeckman, Peter De Graef en Marcel Möring zetelden al in het panel.
 • Persoonlijkere vragen komen aan bod in de rubriek In Profiel.  Ben je gelukkig? Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wat is je dierbaarste bezit? Alicja Gescinska stelt dat soort vragen aan een tiental bekende Vlamingen, onder wie Lynn Van Royen (Beau Séjour), Rudi Vranckx, Bent Van Looy en Linde Merckpoel. Ze krijgt er intieme verhalen voor terug. 
 • In Jonggelovig? geeft Wereldbeeld het woord aan jongeren. Hoe en op welke manier speelt religie nog een rol in hun leven? 
 • In Rituelen en via verschillende animatiefilmpjes verdiept Wereldbeeld zich in de beginselen van de verschillende erkende levensbeschouwingen in België.  

Specifieke programmering op radio en tv

Nachtwacht

Er is vandaag nood aan een diepgaand debat over de grote thema’s van onze tijd.  Daarom grijpt Canvas terug naar de formule van Nachtwacht, het spraakmakende late night debatprogramma dat liep van 2003 tot 2005.  Jan Leyers is ook nu de moderator. In de eerste weken van het nieuwe seizoen vraagt Nachtwacht zich af welke rol religie kan spelen in onze samenleving, of romantische liefdesidealen voorbijgestreefd of zelfs gevaarlijk zijn, en of we het klimaat kunnen redden door onze economie opnieuw uit te vinden.

Touché

In het Radio 1-programma Touché wordt regelmatig met een centrale gast gefocust op levensbeschouwing. Kwamen onder andere aan bod: Aartsbisschop Jozef De Kesel, lid Liga der Joodse vrouwen Nadine Larchy, psychologe-systeemtherapeute en auteur Birsen Taspinar , de abt van de abdij van Orval  Lode Van Hecke , auteur Arnon Grunberg ….

Touché:  elke zondag van 11 tot 13 uur op Radio 1

Andere (kortlopende) reeksen

God woont in Berchem
De Canvas-reeks God woont in Berchem zoomt in op de religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in de multiculturele Antwerpse wijk Oud-Berchem, aan de hand van zes documentaires over evenveel religies, en één over de vrijzinnigheid. Vanaf 21 januari 2018 op Canvas en VRT NU
 
Eerder waren er al reeksen zoals:
 • Wanderlust
 • Allah in Europa
 • Het voordeel van de twijfel

 

Van-A-tot-Z

 • De handeling? 
  Een gesprek.
 • De plaats? 
  Waar de geinterviewde zich thuis voelt.
 • De tijd? 
  Zolang nodig is.

Een radiomaker stelt een opiniemaker 26 woorden voor. Van A tot Z. Elke alfabetletter zorgt voor een boeiend gesprek. Een initiatief van Klara re bekijken op VRT NU

 

Aandacht op itemniveau op radio en tv

De thema’s zingeving, levensbeschouwing en religie komen ook aan bod als items in programma’s zoals Generation M, Het journaal, Terzake, De Afspraak, Karrewiet, Interne Keuken, De Ochtend, De Wereld vandaag, Van Gils en gasten

Uitzending van erediensten

De religieuze erediensten op radio en televisie passen in een lange traditie van maatschappelijke dienstverlening. Zowel vieringen van katholieken, orthodoxen, protestanten, Joden als moslims komen aan bod.  Deze erediensten behoren tot de autonome zendtijd van de openbare omroep, die deze mag invullen conform artikel 7 van het Mediadecreet.

Het uitzenden van erediensten zien we bij VRT als een service: Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier de viering toch volgen. En door in alle openheid bij elkaar te laten binnenkijken, kunnen mensen elkaars geloof ook beter begrijpen.

Radio

Jaarlijks ongeveer 57 Rooms-Katholieke erediensten op zondag en op hoogdagen die niet op zondag vallen (O.H. Hemelvaart, OLV Hemelvaart, Allerheiligen en Kerstmis) om 10 uur en een middernachtmis met Kerstmis via Radio 1

Televisie

 • Jaarlijks ongeveer 30 uitzendingen van een Rooms-katholieke eredienst zondag om 10 uur en op Katholieke feestdagen
 • Jaarlijks ongeveer 6 protestantse, twee orthodoxe, twee islamitische en twee Joodse erediensten

De erediensten zijn ook te herbekijken via VRT NU

De erediensten worden in regel uitgezonden op Eén. De reguliere uitzendingen zijn VRT-producties, de uitzendingen op feestdagen zijn in principe (EBU-)overnames uit het buitenland.

Daarnaast zijn er nog uitzendingen van de pauselijke toespraak Urbi et Orbi ( aan de stad en aan de wereld) op kerstdag en Pasen.

De erediensten en het zingevend aanbod zondagvoormiddag op Eén wordt vanaf zondag 10 maart 2019 uitgebreid met De inzichten van… Dit is een nieuwe reeks van diepgaande gesprekken met inspirerende gasten uit Vlaanderen die vanuit hun levenservaring inkijk geven in hun inzichten in het leven. Nic Balthazar is de presentator en als luisterend oor ook facilitator van dit programma.

Overleg met de levensbeschouwelijke organisaties

 • De VRT organiseert structureel overleg met erkende levensbeschouwelijke strekkingen
 • De omroep organiseert daarnaast informele brainstorms met werkgroepen van de levensbeschouwelijke verenigingen.
 • De redacties van het levensbeschouwelijk aanbod overleggen ook met academici en experten die niet expliciet verbonden zijn aan een vereniging

Meer over Zingeving

Bedankt voor de bloemen: vier Pasen samen met de VRT

Waarom zendt de VRT erediensten uit ?

Kathy Lindekens duikt in de wereld van twintigers

Onrust om euthanasie

Wat doet de VRT rond zingeving, levensbeschouwing en ethische vragen?

Canvas zoekt Kinderen van de Holocaust

Ramadamadingdong

Paasfeest bij de VRT