maandag 21 november 2016
21 november 2016

Publieke vrijgave

De VRT probeert op alle vragen van iedereen zo veel mogelijk informatie te geven.

Omdat de VRT opereert in een concurrentiële markt, kan de VRT-directie echter niet altijd gedetailleerde informatie publiek (laten) meedelen over de inhoud van de overeenkomsten die ze sluit, de uitgaven die ze verricht of de beslissingen die ze heeft genomen. Informatie publiek vrijgeven die de positie van de openbare omroep in de markt zouden kunnen schaden, kan de VRT niet doen.

Alle financiële informatie die de VRT kan en mag vrijgeven doet zij via haar jaarverslag (zoals kostprijs van de netten, de sportrechten, de filmrechten en de middelen voor de onafhankelijke producenten).

De controleorganen bieden aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de Vlamingen de garantie dat de VRT handelt in het belang van de goede uitvoering van haar openbare opdracht en conform alle wettelijke bepalingen.

Gerelateerd