• Verastenhoven en De Pesser willen chef worden

  een

 • Verastenhoven heeft een 'zwakke' plek op zijn hoofd

  een

 • Madame Arabelle komt met een valies opdagen

  een

 • Jomme Dockx voelt zich gediscrimineerd

  een

 • Wat schuilt er achter het masker van Jean?

  een

 • Betty Bossé zit niet om een aanbidder verlegen

  een

 • Directeur Thienpondt wil Van Hie straffen

  een

 • Persez wil een ideeënbus in werking stellen

  een

 • Mireille Puis maakt een afspraak met een huwelijkskandidaat uit de krant

  een

 • Wie heeft de zwarte kas leeggeplunderd?

  een

 • Persez en Verastenhoven willen een fuif geven

  een

 • Ondanks de problemen gaat het feest toch door

  een