Kinderen van de kolonie

Leven in de kolonie Programma van canvas
Hoe was het koloniale systeem georganiseerd?