The shame game

Deze Video is niet meer beschikbaar. Waarom?
Logo van een Major Crimes The shame game De beslissing van captain Raydor wordt bemoeilijkt
lees minder

Major Crimes heeft alle moeite met het oplossen van een zaak omdat er vertrouwelijke informatie blijft lekken en ze hebben er alle moeite mee om uit te zoeken wie of wat daar de oorzaak van is.

 

De beslissing van captain Raydor om zichzelf aan te stellen als tijdelijke voogd van Rusty wordt bemoeilijkt wanneer de sociale diensten informatie verzamelen.