1 jaar na Parijs

Video player inladen ...
Logo van een Pano 1 jaar na Parijs Konden de aanslagen in Parijs en Brussel vermeden worden?
kijkwijzer12+
lees minder

Hoewel iedereen terreuraanslagen verwachtte, was de impact van de aanslag in Parijs (13 november 2015) erg groot, zeker ook in ons land, te meer omdat het aandeel van Belgische terroristen aanzienlijk was.

 

Die impact werd zo mogelijk nog groter toen terroristen van diezelfde groep de aanslagen pleegden in Brussel (22 maart 2016).

 

Wie zijn die Belgische terroristen? Hoe zit dat netwerk in elkaar? En kon men deze aanslagen voorkomen? Heeft België als overheid gefaald in haar anti-terreuraanpak? En zo ja, hoe kan de strijd tegen terreur dan wel efficiënt gevoerd worden?

 

Een terugblik op een jaar waarin ondanks de beste bedoelingen niet is verhinderd wat zich liet voorspellen.