Terzake extra

Video player inladen ...
Logo van canvas Terzake extra Extra duiding over de bombardementen op Syrië
lees minder

Was een militaire interventie de beste optie? En is België bereid deel te nemen aan een internationale coalitie, indien die vraag er zou
komen? Het zijn vragen voor studiogast Premier Charles Michel.

 

Correspondent Jan Balliauw polst naar hoe ze in Rusland op deze aanval reageren. En correspondent Lucas Waagmeester vertelt vanuit Beiroet hoe de verschillende landen daar in de regio het nieuws onthaald hebben. 

 

En wat is de zin van zo’n militaire interventie? Zijn we, wanneer de diplomatie faalt, aangewezen op hardere maatregelen? Ook als die louter symbolisch zijn? We leggen het voor aan professoren Internationale Politiek David Criekemans (UA) en Jonathan Holslag (VUB).