Terzake

Video player inladen ...
Logo van canvas Terzake Droogte in Vlaanderen
lees minder

We kunnen er maar beter aan wennen dat onze zomers droger worden, daar zijn zowat alle specialisten het over eens. Maar zijn we daar in Vlaanderen op voorbereid? Lauwke Vandendriessche trok naar Zelzate, een gemeente waar nu al

sancties uitgedeeld worden tegen waterverspilling. In de studio reageert Joke
Schauvliege, Vlaams minister van Natuur (CD&V).

 

Het is nog maar eens ruzie tussen de Europese Unie en Polen.

Aanleiding is de verlaging van de pensioenleeftijd voor leden van het Poolse
Hooggerechtshof. Daardoor moeten 27 van de 74 rechters vervroegd opstappen. De
Europese Commissie vreest nu dat die rechters vervangen zullen worden door
gezagsgetrouwe rechters. Guy Verhofstadt, fractieleider van de Europese
liberalen, reageert bij Rob Heirbaut vanuit Straatsburg.

 

 Afval is een winstgevende business. Vooral de handel in elektronisch afval vanuit Europa naar West-Afrika draait op volle toeren. Oude koelkasten, computers of gsm's, ze worden opgekocht of verzameld en verdwijnen in een illegaal circuit. In Brussel en andere Europese steden proberen ze ertegen te vechten. Dat lukt gedeeltelijk, maar de kraan lekt toch nog.