Thuis

Logo van een Thuis Bob probeert Luc te helpen
productplacement

De frustraties bij Luc groeien en daar probeert Bob een oplossing voor te zoeken.

 

Frank trakteert Waldek en Adil in de Frens.

 

Tussen Lowie en Chiara gaat het van kwaad naar erger; Chiara heeft troost nodig.

links
rechts