Vranckx & de Nomaden

Een koptische kwestie Programma van canvas
Kopten zijn steeds meer slachtoffer van terreur