Ga meteen naar video
Meer van dit programma

Met Erik Wieërs

Wim Helsen nodigt interessante gasten uit voor een gesprek over hun favoriete tekst.

Erik Wieërs kiest voor een fragment uit 'Ik en Jij' van Martin Buber.

De wereld is voor de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding.
De houding van de mens is tweevoudig naar het tweevoud van de grondwoorden die hij kan spreken.
De grondwoorden zijn geen afzonderlijke woorden, maar woordparen.
Het ene grondwoord is het woordpaar Ik-Jij.
Het andere grondwoord is het woordpaar Ik-Het;
zonder verandering in betekenis van het grondwoord
kan voor Het ook een van de woorden Hij en Zij in de plaats komen.
Ook het Ik van de mens is dus tweevoudig.
Want het Ik van het grondwoord Ik-Jij is een ander Ik dan dat van het grondwoord Ik-Het.

Winteruur Dinsdag 23/11 11 min Favoriet Later kijken
Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Whatsapp Deel via E-mail Kopieer url
Cultuur Langer dan een jaar beschikbaar

Feedback

Sluit Login Venster

Er is geen feedback survey actief.