La Flandre remporte la 27e édition de la Grande Dictée de la Langue néerlandaise

C’est le lecteur du journal De Morgen, Marco Sanders et la journaliste de la VRT Kristien Bonneure qui ont offert la victoire à la Flandre dans cette épreuve organisée dans les locaux de la Première Chambre néerlandaise à la Haye.

Pour participer, il fallait soit être une personnalité invitée, soit réussir le test de sélection proposé par la rédaction des journaux De Morgen ou du Volkskrant. 61 personnes ont pris part à l'épreuve.

Dans la première partie de l’épreuve, la Flandre a fait mieux en moyenne que les Pays-Bas. Les personnalités flamandes ont fait une moyenne de 21 fautes contre 25 fautes pour les personnalités néerlandaises. Quant aux participants "ordinaires", les Flamands ont fait une moyenne de 12 fautes, alors que les Néerlandais en faisaient 15.

Dans l’épreuve individuelle, par contre, les Néerlandais ont fait mieux que les Belges, aussi bien les personnalités que les candidats sélectionnés par les journaux. Le Néerlandais Roberto La Rocca a obtenu le meilleur score avec seulement 6 fautes, le candidat belge Marco Sanders a fait lui 7 fautes.

Dans l’épreuve pour les personnalités c’est le Hollandais Gustaaf Peek qui l’a emporté avec 12 fautes, la journaliste de la VRT Kristien Bonneure faisait 13 fautes.

Enfin en finale, Marco Sanders a offert la victoire à la Flandre en orthographiant correctement le mot 'balalaikaspeelster » (joueuse de balalaïka).

Cette année le texte de la dictée "Glossolalie" avait été écrit par l’écrivain néerlandais A. F. Th. van der Heijden.

Texte intégral de la "Grande Dictée de la Langue néerlandaise"

Geen kladderadatsch, maar wat een gebakkelei over het Engels als academische voertaal en de virulente impact daarvan op de landstaal. Hier faalt elke conciliatie middels getoost met krambamboeli. Complicerende factor: de impardonnabele dociliteit van de Taalunie, toch gesubsidieerd om het Nederlands te protegeren, niet te abhorreren.

Men kan ook de hyperboreeërs op het perfide Albion ervan verdenken dat ze hun anorectische koloniale ambities willen revitaliseren door het idioom van de overzeese buren te infiltreren. Met anglicismen als boobytraps wordt alsnog een talig Angelsaksisch Gemenebest gecreëerd.

De vicedecaan van de bètafaculteit moge zonder restrictie voor verengelsing zijn, schrijver dezes is mordicus tegen. Als de Taalunie het Nederlands aan excavatie blootstelt, dan zal ik deze vijfde colonne attaqueren teneinde onze prachttaal voor dysthymie te behoeden.

De voorstanders bewieroken hypocriet deze internationalisering, onderwijl subcutaan blakend van commercialiteit. Het resultaat is hooguit een hybridisch Dunglish - glossolalie zonder zweem van religieuze extase.

Mijn gastheren zullen hierna wel een Groot Dictee in tot lingua franca geüpgraded steenkolenengels bestellen, riskerend dat tegenstanders van fossiele brandstoffen voor de Eerste Kamer komen demonstreren ten faveure van windturbines en fotovoltaïsche cellen.

Onze gevioleerde moerstaal kan nog qaly's winnen via een didactisch angehauchte opiniepeiler die alle korte ei's door lange wil remplaceren, daarmee zelf enigmatisch metamorfoserend tot stuttende pijler van een mening. Aldus kan ten langen leste de te steile helling naar een uitgebeende nationale stijl geslecht worden.
 

Les plus consultés