"Gun het land echt een nieuwe start"

Oppositiepartij SP.A wil op 7 juni niet alleen regionale en Europese verkiezingen, maar ook federale verkiezingen. Volgens de Vlaamse socialisten bakt de regering van Herman Van Rompuy (CD&V) er niets van en is er daarom nood aan een nieuwe federale regering.
Dit land zit in een stand-still, zeggen de Vlaamse socialisten. De federale regering faalt, gaande van de begroting over de aanpak van de bankencrisis tot het asielbeleid.
SP.A-voorzitter Caroline Gennez vat de realisaties van de regeringen-Leterme en Van Rompuy in drie woorden samen: "onwil, onkunde en onverantwoordelijkheid".

"Honderd dagen Van Rompuy, en nog langer Leterme, hebben het land volledig stilgelegd. We beleven de ergste economische crisis sinds de jaren dertig. Ons land raakt achterop, en dat heeft alles te maken met het gebrek aan daadkracht van het federale niveau", vindt Gennez.

De SP.A vindt dat het tijd is voor drastische maatregelen en een nieuwe start, met een propere lei op alle niveaus. Dat kan door op 7 juni alle verkiezingen samen te organiseren, aldus Gennez.

De SP.A stelt voor om om de vijf jaar federale, Vlaamse en Europese verkiezingen te houden, waardoor een langere periode van politieke stabiliteit ontstaat.

lees ook