rss

U wilt het nieuws volgen zonder van pagina naar pagina te klikken? Deredactie.be biedt van elk van zijn nieuwsrubrieken een RSS-datastroom aan, die u de titel en het publicatietijdstip van de berichten bevat.

Op die manier krijgt u een actueel en beknopt overzicht van de nieuwstitels uit de rubrieken die u interesseren en voelt u de polsslag van het nieuws. Ziet u in uw RSS-lezer een deredactie.be-titel die u interesseert, dan klikt u deze aan waardoor deredactie.be meteen opent op de betreffende artikelpagina.

De adressen van onze hoofdrubrieken

RSS lezen met behulp van een browser

Een aantal websites biedt de mogelijkheid om een eigen webpagina samen te stellen, opgebouwd met de titels van uw favoriete RSS-datastromen. Enkele voorbeelden:

http://www.google.com/reader/lens/

http://www.start.com/

http://newsisfree.com

Specifieke programma's

Er bestaan ook kleine programma's die specifiek gebouwd zijn voor het beheren van RSS-datastromen. Ze bieden het voordeel boven het gebruik van een browser dat ze op de achtergrond kunnen lopen, terwijl u met iets anders bezig bent. Het programma waarschuwt dan wanneer er iets gewijzigd is in een van de sites waarop u bent geabonneerd. Er zijn veel zulke programma's te vinden op het web, hieronder volgen enkele voorbeelden:

AmphetaDesk (Mac, Windows, Linux)

FeedDemon (Windows)

FeedReader (Windows)

Radio Userland (Mac, Windows)

Gebruiksvoorwaarden RSS op niet-VRT-media

U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op deredactie.be gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

U gebruikt de RSS-datafeeds niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk deredactie.be als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op deredactie.be.

De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

Het gebruik van de links geeft u niet het recht de VRT op enige wijze te associëren met uw site.

U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

De VRT heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen. Ook behoudt de VRT zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Meest gelezen