Boeren betogen voor betere melkprijs

In Brussel hebben een achthonderdtal boeren uit heel Europa betoogd voor een betere melkprijs. Zij vroegen een soepele regulering van de quota. Aan het Schumanplein kwam het even tot relletjes. Europees Commisaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel belooft de boeren al vast vooruitbetalingen.
De tractorenbetoging trok van het Noordstation naar de Wetstraat, waar een Europese vergadering plaatsvond. Aan het Schumanplein ging het er even grimmig aan toe. Nadat de melkboeren een politiebarrière hadden doorbroken, grepen de ordediensten in en versperden ze de toegang tot de neutrale zone ter hoogte van het Berlaymontgebouw.
De organisatie riep de betogers op om de kalmte te bewaren en de boeren gaven gevolg aan die oproep.

De ongeveer 35 tractoren die verzameld waren aan het Jubelpark, kregen eerst niet de toestemming om naar het Jubelpark af te zakken. Na enige discussie met de politie kregen ze uiteindelijk wel de toestemming.

De organisatie heeft de Europese Commissie gevraagd om een delegatie van melkboeren te ontvangen.

"Val van prijzen niet het gevolg van quota"

De val van de melkprijzen is niet het gevolg van de verhoging van de quota, want er is dit jaar zelfs minder melk geproduceerd in de Europese Unie. Met die stelling heeft de Europese Commissie de voornaamste eis van de melkboeren van de hand gewezen.
"Ondanks de verhoging van de quota is de productie in de EU dit jaar gedaald. We kunnen de quota dus niet verantwoordelijk houden voor de val van de prijzen", zei de woordvoerder van eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel.

De woordvoerder verklaarde ook dat de Commissie intussen andere maatregelen heeft genomen om de melksector te ondersteunen. Zo heeft de commissie al 77.000 ton boter en 161.000 ton melkpoeder opgekocht. Ook werd met Europese fondsen de private opslag van 83.000 ton boter gefinancierd.

Van een terugkeer naar de legendarische boterbergen en melkplassen is volgens de commissie geen sprake.

Vooruitbetalingen

Europa wil de noodlijdende melkproducenten wel te hulp schieten met vervroegde subsidies. Volgens Europees Commissaris van Landbouw Mariann Fischer Boel kunnen boeren deze herfst al tot 70 procent van hun subsidies van volgend jaar krijgen. De melkveehouders zullen voorrang krijgen bij de vooruitbetaling.

Zij mogen ook langer hun boter doorverkopen aan Europa als de boterprijs te laag is. Maar de Europese Commissie blijft er wel bij dat de landbouw het met steeds minder subsidies zal moeten doen. Alleen de ministers van Landbouw kunnen de commissie nog terugfluiten. Maar daarvoor moeten die ministers op de maandelijkse landbouwraad tot een eensgezind standpunt komen. Dat is vandaag op de landbouwraad niet gelukt. en dus houdt de commissie voet bij stuk.