DHKP-C-proces in beroep is begonnen

Voor het Brusselse hof van beroep is maandag het proces begonnen tegen zes leden van de extreemlinkse Turkse organisatie DHKP-C die beschuldigd worden van terrorisme.
Voor het proces begon, was er op de trappen van het Brussele justitiepaleis een protestactie van een vijftigtal manifestanten, onder wie Ecolo-politicus Josy Dubié. Ze klaagden onder meer de antiterrorismewetgeving aan.

Toen de manifestanten de proceszaal wilden binnengaan om de debatten bij te wonen, ontstond er een probleem. De politie liet maar een beperkt aantal mensen toe en noteerde hun identiteit. Na protest van de verdediging gaf het federaal parket de veiligheidsdiensten bevel iedereen binnen te laten en niet langer de identiteit te noteren.

Het DHKP-C-proces moet worden overgedaan omdat het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de rechter tijdens het eerste proces in beroep een schijn van partijdigheid had gewekt.

Bevrijdingsleger of terreurorganisatie?

Het Turkse Revolutionair Volksbevrijdingsleger (DHKP-C) is een marxistisch-leninistische organisatie die in Turkije aanslagen heeft gepleegd tegen onder meer legerofficieren omdat die betrokken zouden zijn geweest bij massamoorden, politieke moorden en folteringen.

De Turkse regering bestempelt de DHKP-C als terroristische organisatie en wil dat ons land de DHKP-C-militanten uitlevert.

De bekendste DHKP-C-militante is Fehriye Erdal. Zij is in 2006 tot 4 jaar cel veroordeeld wegens bendevorming en bezit van valse identiteitspapieren en illegale wapens. Toen de politie haar wilde oppakken, bleek ze spoorloos, hoewel ze werd geschaduwd door de Staatsveiligheid. De affaire wekte heel wat beroering in de nationale politiek.