Keulen vernietigt beslissing Sint-Genesius-Rode

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) heeft de beslissing van de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode om de bevoegdheid voor het versturen van de oproepingsbrieven aan raadsleden over te dragen, vernietigd.
Afgelopen zaterdag besliste de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode, een faciliteitengemeente in de Vlaamse rand rond Brussel, dat 10 Franstalige raadsleden de oproepingsbrieven voor de verkiezingen mochten versturen. Normaal is dat een bevoegdheid van het schepencollege. De Vlaamse oppositie sprak van onwettige praktijken en diende een klacht in bij de provinciegouverneur.

Vlaams minister van Bestuur Keulen heeft de beslissing van de gemeenteraad nu vernietigd op grond van een overtreding van de kieswet. De federale kieswet bepaalt immers dat het college van burgemeester en schepenen ten minste 15 dagen voor de verkiezingsdatum aan elke kiezer een oproepingsbrief verstuurt, laat Keulen in een persmededeling weten. Niet de gemeenteraad beslist dus, maar het schepencollege.

Volgens Keulen is hij bevoegd om beslissingen in strijd met de wetgeving te schorsen of te vernietigen. Concreet betekent dit dat de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant nieuwe oproepingsbrieven zal versturen naar de inwoners van Sint-Genesius-Rode. Dat zal overigens ook gebeuren in drie andere faciliteitengemeenten - Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem - waar tweetalige oproepingsbrieven werden verstuurd.

lees ook