Parlementsleden beseffen dat het beter kan

Het Vlaams Parlement heeft een imagoprobleem: kleurloos, dienstmaagd van de regering en soms gewoon nutteloos. In Terzake09 werd gediscussieerd over de rol van het parlement. De gasten beseffen dat de werking van Vlaams Parlement beter kan.
Het Vlaams Parlement heeft geen haar op de tanden, hoor je vaak wel eens zeggen. Het telt 124 parlementsleden, maar die luisteren braaf naar wat hun partijtop hen opdraagt en durven niet de meerderheid in gevaar te brengen. "Het Vlaams Parlement is niet meer dan een veredelde provincieraad", liet Open VLD-politicus Jaak Gabriëls zich ooit ontvallen.
Tom Dehaene -zoon van Jean-Luc en lijsttrekker voor de CD&V in Vlaams-Brabant- nuanceert en wijst erop dat er in de commissies wel degelijk goed werk wordt geleverd. Ook Fientje Moerman -voormalig Vlaams minister en nu op de tweede plaats op de Open VLD-lijst in Oost-Vlaanderen- stelt het beeld van een kleurloos parlement bij, door te verwijzen naar het harde werk in de commissies. "Een parlement mag saai en kleurloos zijn, zolang er maar goede beslissingen worden genomen", aldus Moerman.

Maar toch lijken parlementsleden van de meerderheid braafjes de regering te volgen bij het parlementaire werk. "Het Vlaams Parlement is vaak niet meer dan een wekelijkse applausmachine voor de meerderheid", stelt centrale gaste Marie-Rose Morel, verwijzend naar het befaamde zwijgakkoord bij de vorming van de huidige regering in 2004, waarin afgesproken werd dat het de meerderheidspartijen elkaar geen pijn zouden doen in het parlement.

Moerman en Dehaene hameren op de noodzaak aan een stevige dossierkennis en een uitgebreid netwerk om als parlementslid op het beleid te kunnen wegen. Maar dat gebeurt helaas niet altijd, beseffen beide parlementsleden.

Moerman kritisch voor De Gucht

Zowel Dehaene als Moerman geven toe dat als lid van de meerderheid je in een bepaald keurslijf zit. Toch toont het leerzorgdecreet volgens Dehaene aan dat hardwerkende parlementsleden wel degelijk kunnen wegen op het beleid. Toen gingen zowel Open VLD als CD&V op de rem staan van plannen van minister Frank Vandenbroucke (SP.A) om het buitengewoon onderwijs meer te integreren in de andere netten.

Moerman weet dat het slaafs stemmen van decreten door de meerderheid soms ver kan gaan. Ze verwijst naar de wijziging van het gemeentedecreet die toeliet dat Europese Commissarissen ook een lokaal politiek mandaat kunnen opnemen. De wijziging leek op maat gemaakt voor Karel De Gucht (Open VLD). "Het is nu eenmaal gestemd, maar het was er een beetje over", zegt Moerman. De politica liet ook duidelijk verstaan dat ze haar twijfels heeft bij de recente uitlatingen van De Gucht over een eventuele Vlaamse regering zonder de SP.A.

lees ook