Vlaams Belang dagvaardt gemeente Etterbeek

Vlaams Belang heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Etterbeek. Die zou de plaatsen op de gemeentelijke aanplakborden voor verkiezingsaffiches niet eerlijk verdelen.
Volgens Vlaams Belang krijgen Franstalige politieke partijen veel meer ruimte toebedeeld. Vlaams Belang-parlementslid Dominiek Lootens (foto) stuurde er een deurwaarder op af en die heeft een proces-verbaal opgemaakt.
"Omdat de gemeente geen bevredigend antwoord geeft, stappen we naar de kortgedingrechter", klinkt het bij de partij. "Etterbeek geeft Dominiek Lootens niet de kans om op gelijke wijze als de Franstalige partijen campagne te voeren."

Vlaams Belang eist dat de gemeente Etterbeek wordt verplicht om voor alle partijen een identieke aanplakruimte te voorzien, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag.

Vincent De Wolf, de burgemeester van Etterbeek, verdedigt de verdeling van de ruimtes. "Er is unaniem beslist dat hiervoor rekening wordt gehouden met het gewicht van elke partij in het regionaal parlement", zegt De Wolf. Vlaams Belang heeft geen verkozene in de gemeenteraad van Etterbeek.

lees ook