Alles wat u wilde weten over een ruimtereis (II)

Vorige week hebben we op deze site een oproep gelanceerd om ons al uw vragen over de ruimtereis van Frank De Winne door te sturen. Dirk Frimout heeft vandaag een tweede reeks vragen beantwoord.
(Mathias Duhamel) - Is het eigenlijk leuk leven in de ruimte? Wassen gaat amper, slapen doe je vastgebonden en eten is ook al helemaal anders dan op aarde.

Het leukste aan leven in de ruimte is de gewichtloosheid. Je hebt geen boven of onder. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid en is erg aangenaam. Wat ook heel leuk is, is het kijken naar de aarde. Je draait rond de aarde en je kunt de grote steden zien liggen. Dat is een prachtig zicht.
(Alex Neirinckx) - Zou het niet zinvoller zijn om al die miljoenen euro's die uitgegeven worden aan de ruimtevaart te spenderen aan de ontwikkelingslanden of derdewereldlanden. De mensen te voorzien van water en voedsel en tegelijk het milieuprobleem op deze aardbol zinvol aan te pakken in plaats van die politieke oplossingen die maar heel traag werken en van tijdelijke aard zijn.

Met het geld dat aan ruimtevaart gespendeerd wordt, zou je niet ver komen om die problemen op te lossen. Het budget van NASA is maar 1 procent van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten. Europa spendeert nog zes keer minder aan ruimtevaart.

Investeren in de ruimtevaart brengt meer op dan het kost. Dankzij de ruimtevaart worden nieuwe producten ontwikkeld, die ook de gewone mensen ten goede komen. Ruimtevaart stimuleert de economie en creëert jobs.
(Anne Van Turtelboom) - Ik volg de werkzaamheden van de NASA zeer aandachtig via mijn pc en zou graag eens weten hoeveel mensen bij de NASA werkzaam zijn. Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor wat gepresteerd wordt. Wat verdienen die uiterst geleerde mensen zo ongeveer?

De mensen die bij NASA werken krijgen een normale wedde. De ingenieurs worden er niet buitengewoon meer betaald dan in andere sectoren. Het is een zeer normale job.

Hoeveel mensen bij NASA werken ,kan ik moeilijk inschatten omdat er veel nevenbedrijven aan verbonden zijn. Ik vermoed dat het rond de 100.000 mensen zijn, maar ik kan me vergissen.