De Lijn overschrijdt kaap van 500 miljoen

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft in 2008 508 miljoen reizigers vervoerd, 5 procent meer dan in 2007. De vervoersmaatschappij overschreed daarmee voor het eerst in haar bestaan de kaap van een half miljard reizigers.
De Lijn schrijft de reizigersgroei toe aan de toename van het aantal abonnees (+ 7 procent) en het extra aanbod. De reizigersgroei zet zich door in het eerste kwartaal van 2009: in de eerste 3 maanden van dit jaar vervoerde De Lijn 131 miljoen reizigers, 6 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Uit de jaarcijfers blijkt ook dat de overheidsdotatie van De Lijn in 2008 piekte naar 943 miljoen euro. In 2007 was dat nog 733 miljoen euro. De Lijn wijst er wel op dat van die 943 miljoen euro 578 miljoen terugvloeide naar de privésector, onder meer naar de privé-exploitanten van De Lijn (bijna 400 miljoen euro).

Door de groeicijfers kon De Lijn in 2008 370 nieuwe jobs creëren, 318 jobs bij De Lijn zelf en 52 bij de privé-exploitanten.