Gezondheidszorg: wat moeten we splitsen?

Moeten we de gezondheidszorg splitsen? Marleen Temmerman (SP.A) en Erik Tack (Vlaams Belang) zijn het er niet over eens in De ochtend 09. "Ik begrijp niet hoe mensen met hun ogen open blind kunnen blijven", zegt Tack.
Iedereen moet toegang hebben tot de gezondheidszorg, en dat wordt steeds moeilijker. Daarover zijn Vlaams  volksvertegenwoordiger en huisdokter Erik Tack, die de vijfde plaats bezet op de Oost-Vlaamse lijst, en senator en gynaecologe Marleen Temmerman (SP.A), tweede opvolger op de Europese lijst, het eens. Maar hoe we dat moeten realiseren, daarover verschillen ze van mening.

Open VLD stelde onlangs voor om de zorg te privatiseren. "Als je dat toelaat, dan ga je nog een keer wat zien", zegt Marleen Temmerman. "De crisis toont al welke richting het uitgaat, we zijn op de weg naar een geneeskunde met twee snelheden, wat we absoluut moeten tegenhouden. We hebben in België een zeer goed sociaal systeem, we moeten dit trachten te behouden, maar wel blijven corrigeren." Slotsom: "er moet meer overheid komen, niet privatiseren".

Erik Tack is het daar helemaal mee eens, en ziet alle heil in de splitsing van de gezondheidszorg. "Dat is niet de oplossing", reageert Temmerman. "De financiering van de sociale zekerheid moeten we federaal houden, maar we moeten er wel voor zorgen dat de regio's bepaalde bevoegdheden krijgen om zelf te bepalen hoe ze dat gaan invullen."

"Hoe kunnen mensen met de ogen open blind blijven?", vraagt Tack zich af. Hij tracht zijn punt hard te maken met een voorbeeld. "Vlaanderen is bevoegd voor preventie en de federale overheid voor curatieve zorg. De behandeling van diabetes is een federale materie, maar de behandeling van diabetes is net elke dag aan preventie doen om te vermijden dat mensen gezondheidsproblemen krijgen door het niet verzorgen van diabetes."

"Overlijden uitstellen" of "meer controle"?

De crisis slaat hard toe in Vlaanderen, vooral in de autosector. En ook het vertrouwen in de banken is weg. Wat is het antwoord van de politiek? Vlaams Belang ziet alle heil in een onafhankelijk Vlaanderen, dat dan "over veel meer hefbomen zal beschikken. In Belgie heeft men al heel wat beslissingscentra laten vertrekken, we worden verkocht aan Frankrijk en aan het buitenland", aldus Tack.

Jan Peumans (N-VA), Limburgs lijsttrekker, vindt dat we veel meer moeten "inzetten op op technologie en innovatie, in plaats van geld te pompen in bepaalde sectoren met de hoop dat het overlijden kan worden uitgesteld".

Volgens Marleen Temmerman is de beste les die we uit de crisis kunnen trekken dat we "een stevige overheid" nodig hebben "met meer controle".

lees ook