Obama benoemt een Latina als opperrechter

De Amerikaanse president Barack Obama heeft een vrouw van Puerto Ricaanse herkomst benoemd tot rechter in het Hooggerechtshof. Sonia Sotomayor wordt daarmee de eerste rechter in het hoogste rechtscollege met een Latijns-Amerikaanse achtergrond.
De benoeming van de 54-jarige Sonia Sotomayor moet nog worden goedgekeurd door de senaat, maar daar worden geen problemen verwacht.
Sotomayor groeide op in de Bronx, een achtergestelde wijk van New York. Obama koos haar naar eigen zeggen omwille van haar rijke ervaring als rechter. In 1991 werd ze voor de eerste keer benoemd als rechter.

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten telt 9 rechters. Het moet waken over de naleving van de Grondwet. Het kan een grote invloed laten gelden in ethische kwesties als abortus, de verhouding tussen kerk en staat of in zaken van discriminatie.

Van Sotomayor wordt niet verwacht dat ze een radicale ommezwaai zal teweegbrengen. Ze vervangt rechter David Souter, die eerder deze maand heeft bekendgemaakt dat hij wil opstappen.