Onderhandelingen van de laatste kans

Enkele honderden vakbondsmilitanten van de distributie hebben betoogd voor de deuren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. Daar onderhandelen bonden en werkgevers over de loon- en werkvoorwaarden.
Als het overleg niets oplevert, dan is de kans groot dat er dit weekend wordt gestaakt. "Vanuit de hoek van de militanten is de druk groot om dit weekend te gaan staken", zegt Jan De Weghe van de socialistische bond. 

Vakbonden en werkgevers moeten twee punten van discussie trachten uit te klaren. In de eerste plaats gaat het om de beloofde  koopkrachtpremie van 125 euro dit jaar en 250 euro volgend jaar. De bonden vinden dat iedereen recht heeft op de volledige premie, de werkgevers willen ze beperken in functie van de gewerkte tijd.

De bonden willen ook dat de werkgevers gaan meedenken over een vereenvoudiging van de paritaire comités van de handelssector. Momenteel zijn er vijf paritaire comités, de bonden willen naar twee gaan, een voor de grote bedrijven en een voor de kleine bedrijven en zelfstandigen.

De werkgevers zeggen dat ze constructieve voorstellen op tafel hebben gelegd en dat het aan de bonden is om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Alles is bespreekbaar", zegt gedelegeerd bestuurder Dominique Michel van Fedis, "maar onderhandelen onder de dreiging van een staking is nooit constructief."