Schade opgelopen? Verzekering brengt soelaas

Wie de voorbije nacht stormschade heeft opgelopen aan zijn woning zal volgens Assuralia een beroep kunnen doen op zijn brandverzekering. In bepaalde gevallen kan ook de autoverzekering tussenbeide komen.
"Het is altijd nuttig om in geval van waterschade of stormschade enkele foto's te maken van de schade", zegt Peter Wiels van Assuralia. "Dat kan mogelijk de vergoeding van die schade sneller doen verlopen."

Schade aan auto's wordt gedekt door de autoverzekering, ten minste als u een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering hebt. De gewone autoverzekering komt niet tussen voor stormschade.

Het KMI zal adviseren om de hagelbuien van vorige nacht te erkennen als ramp, maar voor de wind is dat nog niet zeker.

Sint-Niklaas en Stekene hebben al aan de provinciegouverneur gevraagd om het noodweer in hun gemeente te erkennen. Het is uiteindelijk de ministerraad die beslist. Wie in een gemeente woont waar de ramp erkend wordt en geen brandverzekering heeft omdat hij dat niet kan betalen, kan dan een vergoeding krijgen uit het rampenfonds.

"Een van ergste stormen van afgelopen jaren"

Het stormweer trok tussen 1 uur en 4 uur over ons land. Vooral de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen kregen het zwaar te verduren.
De storm ging niet alleen gepaard met erg veel regen, maar de wind haalde op sommige plaatsen snelheden tot 100 km/u.

Heel wat secundaire wegen, maar ook de snelwegen E40, E17 en de E19 waren bezaaid met afgewaaide takken en omgewaaide bomen. Daardoor duurde de ochtendspits ook langer dan normaal. Rond 10 uur stond er nog meer dan 100 kilometer file.

In de land- en tuinbouwsector is er relatief weinig schade. Hier en daar is er wel schade aan de aardbeien en de bloemkolen.

In totaal waren er 30.000 bliksemontladingen en daardoor was er een indrukwekkend lichtspektakel. De meeste bliksems waren ontladingen tussen wolken zelf, zo'n 10.000 bliksems sloegen uiteindelijk op de aarde in.

"Het ging om een zogenoemde supercel", zegt weerman Frank Deboosere. "Dat is een type van een zeer zware storm. Het was een van de zwaarste stormen van de afgelopen jaren."