Chevalier is het niet eens met zijn partij

Het Brugse Open VLD-gemeenteraadslid Pierre Chevalier gaat niet akkoord met de bocht die zijn partij heeft genomen in verband met de geplande verbreding van het Schipdonkkanaal.
Open VLD was altijd voorstander van dat project om de haven van Zeebrugge beter bereikbaar te maken via de binnenwateren.
Maar vorige week maakten de liberalen bekend dat ze niet meer achter de verbreding van het kanaal staan. Pierre Chevalier kwam daarover gisteravond tussenbeide tijdens de gemeenteraad van Brugge.

"Ik was verrast door sommige leden van mijn partij. Ik zie daar niet onmiddellijk veel sympathie in voor de Brugse haven, misschien wel voor andere havens", zei Chevalier.

Na de gemeenteraad mocht Chevalier naar eigen zeggen geen verdere commentaar meer geven van de voorzitter van Open VLD Brugge. Pierre Chevalier zit in de raad van bestuur van het havenbestuur van Zeebrugge.