Komen er eilanden voor de Belgische kust?

Over enkele tientallen jaren zou er voor de Noordzeekust een groep eilanden moeten verrijzen. Dat stellen verschillende Vlaamse en Nederlandse bagger- en planningsbedrijven voor. Het is een onderdeel van een megaproject van beveiliging en ontwikkeling van de kuststrook, "Vlaamse Baaien 2100".
De eilanden zouden bovenop bestaande zandbanken komen en zijn vooral bedoeld als natuurreservaat, maar ook als bron van duurzame energie. Er zou stroom opgewekt kunnen worden met eb en vloed onder meer. Toeristische projecten zijn er ook mogelijk.
De eilanden passen in een plan om de kust om te vormen van een smalle harde naar een brede zachte verdedigingsstrook. Dat is nodig als de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Nu is de Belgische kust verdedigd tegen een storm die eens om de 100 jaar voorkomt, met de nieuwe plannen zou ze bestand zijn tegen een storm die om de duizend jaar voorkomt.

Op beperkte schaal zou het ook de bedoeling zijn om er nederzettingen te organiseren. Aan de kust zouden er fors bredere stranden en nieuwe duinen komen en ook opvallend is, is de geplande fikse uitbreiding van de Zeebrugse haven, met vlak daarnaast de uitbouw van grote binnenbaaien, zowel voor de kust van Knokke als van Blankenberge (kleine foto).

Het peperdure project zou zichzelf verdienen. De verschillende overheden lijken enthousiast, zelfs de milieubeweging kan onder voorwaarden akkoord gaan met de "Vlaamse Baaien 2100".

Meest gelezen