Opwarming tegengaan? Verf je dak in het wit

De Amerikaanse minister van Energie heeft een eenvoudig voorstel gelanceerd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als iedereen zijn dak wit verft en als we wegen aanleggen in koude kleuren, kunnen we het broeikaseffect afremmen.
Steven Chu, Nobelprijswinnaar in de fysica, lanceerde het voorstel vandaag in Londen.

Wit en andere koude kleuren (zoals blauw) reflecteren het zonlicht en de warmte.

Met platte, witte daken blijven de gebouwen koeler, waardoor bespaard kan worden op airconditioning en elektriciteitsverbruik. Als we ook de wegen in koele kleuren stoppen, zou dit hetzelfde energiebesparende effect hebben als elf jaar lang het globale autoverkeer stilleggen.

Doordat het zonnelicht in een witte toekomst van het aardoppervlak wordt weggereflecteerd, gaat veel van dat zonnelicht via de atmosfeer terug de ruimte in.

Dit in tegenstelling tot de infrarode straling die vanaf het opgewarmde oppervlak van de aarde wordt uitgestoten en die door de broeikasgassen wordt tegengehouden en aldus het broeikaseffect veroorzaakt.

Chu voegde er aan toe dat er geen enkele technologische wonderremedie bestaat om de globale opwarming te bestrijden, en dus wordt iedereen geacht om zijn best te doen.

lees ook

    Meest gelezen